Pozemok Bernolákovo

Bratislavský, Bernolakovo

Pozemok Bernolákovo
Kraj:
Bratislavský
Povrch
15 918 m²

Kľúčové vlastnosti

K pozemku je vypracovaná štúdia s cca 7,820 m2 halou, ktorá sa samozrejme môže upraviť podľa požiadaviek.

Pozemok je situovaný v Bratislavskom samosprávnom kraji v katastrálnom území obce Bernolákovo v okrese Senec, severovýchodne od centra obce Bernolákovo. Zo všetkých strán je riešená parcela ohraničená okolitými pozemkami, ktoré nie sú v súčasnosti zastavané. Prístupová komunikácia bude plánovaná z juhovýchodnej strany pozemku a bude napojená na existujúcu komunikáciu na Priemyselnej ulici. Na pozemok bude privedená voda existujúcej vetvy. Objekt bude napojený na sieť vysokého napätia existujúcej rozvodne umiestnenej na južnej strane nehnuteľnosti.

Splašková kanalizácia bude odvedená do novovybudovanej žumpy na pozemku. Dažďové vody budú zachytávané do vsakovacích nádrží cez retenčné potrubie. 

Informácie o regióne

Celková plocha
1 712 700 m²
Miera neobsadenosti
3,30 %
V procese výstavby
64 000 m²
Základné nájomné
5,00 €