Pozemok Bernolákovo

Bratislavský, Bernolakovo

Pozemok Bernolákovo
Kraj:
Bratislavský
Povrch
15 918 m²

Kľúčové vlastnosti

K pozemku je vypracovaná štúdia s cca 7,820 m2 halou, ktorá sa samozrejme môže upraviť podľa požiadaviek

Pozemok je situovaný v Bratislavskom samosprávnom kraji v katastrálnom úzamí obce Bernolákovo v okrese Senec, severovýchodne od centra obce Bernolákovo. Zo všetkých strán je riešená parcela ohraničená okolitými pozemkami, ktoré niesu v súčastnosti zastavané. Prístupová komunikácia bude plánovaná z juhovýchodnej strany pozemku a bude napojená na existujúcu komnikáciu na Priemyselnej ulici. Na pozemok bude privedená voda existujúj vetvy. Objekt bude napojený na VN sieť existujúcej trafosanice nachádzajúcej sa na južnej strane pozemku. 

Splašková kanalizácia bude odvedená do novovyudovanej žumpy na pozemku. Dažďové vody budú zachytávané do vsakovacích nádrží cez retenčné potrubie. 

Informácie o regióne

Celková plocha
936 689 m²
Miera neobsadenosti
3,56 %
V procese výstavby
10 391 m²
Základné nájomné
6,50 €