Opätovné prerokovanie nájomných zmlúv

Spoznajte naše služby

Hĺbkové znalosti trhu a skúsenosti v oblasti prenájmu skladových priestorov umožňujú našim odborníkom identifikovať problémy spojené s prenájmom vašich skladových priestorov. Ak nie ste spokojní s výškou aktuálne plateného nájomného, ​​naši špecialisti urobia podrobnú analýzu súčasných zmluvných záväzkov a predstavia možnosti opätovného prerokovania zmluvy na základe osvedčených metodík, nástrojov, ako aj znalostí a skúseností.

Ak sa vaša nájomná zmluva končí a ste spokojní so svojím súčasným umiestnením, naši špecialisti skontrolujú, za akých podmienok je možné ju predĺžiť na ďalšie obdobie a vyjednať najvýhodnejšie podmienky novej nájomnej zmluvy.

Vašu zmluvu podrobne preskúmame a navrhneme najlepšie individuálne riešenie


Ponúkame nekonvenčné riešenia

Predaj

KONTROLA
zmluvy a jej podmienky

Predaj investičného pozemku

ANALÝZA
situácie prenajímateľa a nájomcu

Predaj investičného pozemku

KONTROLA
vzájomných vzťahov medzi prenajímateľom a nájomcom


Renata Krzyżanowska
Je váš nájom príliš vysoký?

Prajete si prenájom v lepších podmienkach?

+431 903 486 379