Aktuálne faktory ovplyvňujúce trh s industriálnymi nehnuteľnosťami

Ekonomika a trh s industriálnymi nehnuteľnosťami prešli v uplynulom kalendárnom roku výraznými zmenami. Dynamika hospodárskeho rastu a špecifické segmenty trhu na Slovensku boli formované množstvom vplyvov, ktoré si podrobne rozoberieme v našej analýze trhu za rok 2023. Okrem toho sa zamyslíme nad očakávaniami a prognózami pre hospodársky vývoj v roku 2024, pričom sa zameriame na kľúčové faktory, ktoré by mohli určovať smerovanie hospodárstva a trhov s nehnuteľnosťami. Tento pohľad nám umožní lepšie pochopiť, ako sa môžu vyvíjať trhové podmienky a aké výzvy či príležitosti môžu vzniknúť v blízkej budúcnosti.

16 februára 2024
Centralizovaný sklad vs. Distribuovaný - Výhody a nevýhody

V súčasnej dobe, kedy sa prostredie medzinárodného obchodu neustále vyvíja a mení, je zásadné, aby firmy pochopili a efektívne riadili svoje skladovacie stratégie a procesy. Rozhodnutie medzi centralizovaným a distribuovaným skladovaním nie je len otázkou logistického usporiadania, ale kľúčovým faktorom, ktorý môže mať hlboký dopad na celkovú efektivitu, náklady, rýchlosť dodávok a spokojnosť zákazníkov. Voľba skladovania ovplyvňuje mnoho aspektov podnikania, od riadenia zásob až po schopnosť prispôsobiť sa zmenám v dopyte a trhových podmienkach.

07 februára 2024
Čo znamená energetická efektívnosť na trhu s industriálnymi nehnuteľnosťami?

Otázka energetickej efektívnosti začína byť na trhu s nehnuteľnosťami čoraz viac aktívnejšia. Do popredia vstupujú témy udržateľnosti, energetickej závislosti a environmentálnych dopadov. V prípade industriálnych nehnuteľností zohráva energetická náročnosť a udržateľnosť zásadnú úlohu. Energetická efektívnosť v týchto objektoch nie je len otázkou zníženia prevádzkových nákladov. Jedná sa aj o zodpovedný prístup k životnému prostrediu a adaptácii na stále prísnejšie ekologické normy. V článku si predstavíme ako sa firmy prispôsobujú novým energetickým štandardom a aké nové trendy sa ukazujú na trhu s industriálnym nehnuteľnosťami v prípade udržateľnosti.

22 januára 2024
Typy pozemkov vhodných na výstavbu industriálnych hál a skladov

Vďaka rastúcemu dopytu po industriálnych nehnuteľnostiach sa nám na trhu neustále objavujú nové haly a sklady. Výstavba industriálnych priestorov si vyžaduje komplexné plánovanie, ktorého súčasťou je v rámci prvých krokov aj výber pozemku. Výber vhodného pozemku neovplyvňuje len jeho polohu, ale aj to, do akej miery bude stavba efektívna, udržateľná a prístupná. Tento článok ponúka hlbší pohľad na rôzne typy pozemkov vhodných pre výstavbu výrobných hál, ich jedinečné výhody, možné nevýhody a výzvy, ktoré môžu sprevádzať ich výber a využitie.

03 januára 2024
Prínosy investovania do priemyselných nehnuteľností v industriálnych zónach

V posledných rokoch zažíva investovanie do priemyselných nehnuteľností v industriálnych zónach výrazný nárast. Tento trend môžeme pripísať kombinácii ekonomických, sociálnych a technologických faktorov, ktoré zvýhodňujú tento typ investície. Avšak, ako každá investícia, aj táto prináša svoje výhody a riziká, ktoré je potrebné dôkladne zvážiť. Priemyselné nehnuteľnosti, zahŕňajú sklady, výrobné haly a industriálne komplexy. Zvyčajne sa všetky tieto typy nehnuteľností budujú v industriálnych zónach, z dôvodu dobrej dostupnosti a zdieľaní viacerých zariadení na jednom mieste.

18 decembra 2023
Význam logistiky pre e-commerce a dodávateľský reťazec

Manažment logistického reťazca sa odvíja od trendov a noviniek v logistickom sektore. Zlepšovanie a zefektívňovanie logistických operácií začína tým, že podnik pozná trendy na trhu a vníma potreby svojich zákazníkov, na základe čoho následne optimalizuje svoje procesy. Optimalizácia logistických operácií sa týka získavania zdrojov, výskumu, vývoja, výroby a samotnej dodávky konečných komodít. Súčasťou logistického reťazca sú činnosti spojené s výrobou, skladovaním a distribúciou tovarov. Cieľom optimalizovania týchto činností je zlepšenie kvality produktov, zefektívnenie doručenia a posilnenie spokojnosti zákazníkov.

06 decembra 2023
Rastúci dopyt po logistických centrách: Trendy a príležitosti

V dnešnej, rýchlo vyvíjajúcej sa ekonomike, dopyt po logistických operáciách sa čoraz viac zvyšuje. Vďaka rastúcemu dopytu po logistických službách, rastie ruka v ruke dopyt aj po samotných logistických centrách, ktoré zohrávajú kľúčovú rolu v celom dodávateľskom reťazci. V článku si predstavíme, čo sú logistické centrá, aký majú účel a kde ich nájdeme. Taktiež sa pozrieme bližšie na nové trendy vo svete logistických centier a služieb.

13 novembra 2023
Tipy, ako zabezpečiť bezpečné skladovanie citlivých materiálov

V súčasnom, rýchlo sa meniacom, svete, kde technológie napredujú a výrobné procesy sa stávajú zložitejšími, je skladovanie citlivých materiálov neoddeliteľnou súčasťou mnohých odvetví. Od IT spoločností, ktoré skladujú obrovské množstvo personálnych dát, cez chemický priemysel, až po biotechnologické firmy, kde je potreba chrániť biologické materiály. V prípade ak citlivé materiály, nie sú správne uložené a chránené, môžu byť nielen zdrojom finančných strát pre spoločnosti, ale tiež môžu predstavovať riziko pre životné prostredie a verejné zdravie spoločnosti. Vzhľadom na vysoké riziká spojené s nesprávnym skladovaním je kriticky dôležité prijať vhodné opatrenia na ich zabezpečenie.

26 októbra 2023
Klady a zápory predaja priemyselných budov: Čo všetko treba zvážiť

Rozhodnutie predať priemyselnú nehnuteľnosť si vyžaduje podrobné preskúmanie aktuálneho stavu trhu nehnuteľností a analýzu rizík, ktoré s predajom veľkého komplexu prichádzajú. Proces predaja klasickej nehnuteľnosti, ako napríklad bytu alebo domu, je neporovnateľne jednoduchší, než predaj masívnych priemyselných areálov. Vyžaduje si to vytvorenie počiatočnej analýzy trhu, ocenenie nehnuteľnosti, vyjednanie podmienok a zohľadnenie právnej náročnosti. Motivácia predaja komerčných nehnuteľností spočíva primárne v kapitalizácii zisku. V článku sa ponoríme do konkrétnych dôvodov, prečo by sme mali zohľadniť predaj industriálnej nehnuteľnosti a predstavíme si výhody a nevýhody tejto transakcie.

17 októbra 2023
Priemyselné parky ako hnacia sila regionálneho rozvoja

Čo si môžeme predstaviť pod pojmom priemyselný park? Jedná sa o oblasť, v ktorej sa koncertuje viacero výrobných alebo skladových podnikov, ktoré majú zväčša podobnú podnikateľskú činnosť. V priemyselnom parku môžeme nájsť sklady, výrobné haly, továrne a iné industriálne nehnuteľnosti. Priemyselné parky sú v podstate ako také pomyselné „susedstvo“, v ktorom je dobre vybudovaná infraštruktúra, siete, parkovanie a služby. Sú situované v blízkosti diaľnic a rýchlostných ciest, aby mali logistické firmy čo najlepší a najrýchlejší prístup k preprave tovaru a materiálu.

25 september 2023
Energetická úspora: Tipy, na efektívne vykurovanie priemyselnej haly

V dnešnom svete, kedy industriálny sektor zohráva signifikantnú úlohu, je otázka energetickej spotreby v hľadáčiku každého vlastníka priemyselných hál či skladov. Tieto rozsiahle a veľkoplošné priestory si vyžadujú množstvo energie na udržiavanie požadovanej teploty a preto je nevyhnutné sa zamyslieť nad strategickými riešeniami energetickej problematiky. V článku si predstavíme niekoľko tipov, ako ušetriť energetickú spotrebu v priemyselných objektoch.

13 september 2023
Novinky z trhu - Prognózy vývoja trhu industriálnych nehnuteľností v druhej polovici roka 2023

Ako vyzerá momentálne ekonomická situácia na slovenskom trhu s komerčnými industriálnymi nehnuteľnosťami? Ekonomika Slovenska sa postupne zotavuje z obdobia pomalého rastu. Negatívne vplyvy spôsobené rastúcou infláciou, vojnou na Ukrajine a pandémiou sa začínajú pomaly, ale iste oslabovať. Odolnosť slovenskej ekonomiky voči externými vplyvom vieme pozorovať aj na takmer nepoškodených objemoch transakcií s Nemeckom a Českom. Obe krajiny sami o sebe čelili veľkým ťažkostiam.

24 augusta 2023
Efektívne skladovanie: Objavte skladové priestory na prenájom neďaleko hlavného mesta

Na zabezpečenie efektívneho skladového hospodárstva nie je dôležité mať len dobre vybudované skladové procesy a logistiku, ale je podstatné si zabezpečiť aj vhodnú lokalitu skladových priestorov. Skladové priestory by sa mali nachádzať čo najbližšie pri vašich najväčších odberateľoch. Hlavným dôvodom je rýchly dovoz tovaru, čo poteší vašich odberateľov a sekundárny dôvod sú nižšie náklady na dopravu, čo poteší vás ako dodávateľov.

15 augusta 2023
Problematika, správa a nájomný manažment industriálnych nehnuteľností

Nájomný manažment predstavuje kontrolu a správu nájomného portfólia. Prostredníctvom kontrolných nástrojov a opatrení sa vykonávatelia správy prenájmu snažia optimalizovať lízingy nehnuteľností a jeho príslušenstva. Správa prenájmu priemyselných nehnuteľností predstavuje niekoľko výziev a ťažkostí pre vlastníkov a správcov nehnuteľností. V článku vám predstavíme niektoré z nich, spolu s ďalšími užitočnými informáciami ohľadom nájomného manažmentu industriálnych nehnuteľností.

24 júla 2023