Logistické poradenstvo

Spoznajte naše služby

Odhalíme rezervy v efektivite a nákladoch logistických procesov a navrhneme optimálne riešenie. Radíme nezávisle na realitných / logistických / technologických dodávateľoch. Kombinujeme skúsenosti z mnohých odborov a odvetví s cieľom maximalizovať úžitok pre klienta.

Štruktúra nášho poradenstvo reaguje na aktuálne potreby klientov. Vykonávame tieto služby:

Logistický audit: Ako optimalizovať logistiku?

Centre of Gravity: Kde je ideálne miesto pre výrobu alebo centrálny distribučný sklad(y)

Make or Buy Study: Vlastné logistika alebo outsourcing?

Výberové konanie na 3PL firmu (RFP): Komu zveriť logistiku?

Dizajn skladov: Aký vnútorné a vonkajšie layout?

Predaj investičného pozemku
ANALÝZA
stavu logistiky
Predaj investičného pozemku
NÁVRH RIEŠENIA

VÝBEROVÉ RIADENIA
na 3 PL partnera alebo dodávateľa logistických technológií

ROKOVANIA
o podmienkach a implementovanie zmien

Uvažujete o predaji pozemku na priemyselnú investíciu?


Kontaktujte našich odborníkov, ktorí sa postarajú o celý proces predaja a predstavia pre vás najuspokojivejšie riešenia

Viď investičný pozemok na predaj