Priemyselný park: Čo to je, aké kritéria musí spĺňať a pre koho je určený?

26 júla 2022

Priemyselný park: Čo to je, aké kritéria musí spĺňať a pre koho je určený?
Čo je v skutočnosti priemyselný park? Priemyselný park predstavuje vlastné územie, na ktorom je zoskupených dva a viac podnikov. Je to určité vymedzené územie, ktoré bolo vytvorené za účelom priemyselného rozvoja. Spoločnou charakteristikou pre priemyselné parky je to, že ich vlastní hospodárska spoločnosť, ktorá poskytuje rôzne služby pre fyzické a právnické osoby, ktoré na pozemku pôsobia. Služby, ktoré zabezpečujú môžu mať rôznu náturu od marketingových, účtovných, poradenských služieb až po legislatívne či finančné služby. Taktiež tieto parky môžu byť využívané ako veľké skladové priestory alebo môžu slúžiť ako veľké výrobné haly či fabriky.

Základné kritéria priemyselného parku

Každý priemyselný park, musí spĺňať základné infraštruktúrne kritéria. Pod pojmom základné infraštruktúrne kritéria myslíme prívod vody, elektriny, plynu, kanalizácie a iné nevyhnutné náležitosti. Priemyselný park podľa zákona zriaďuje obec v ktorej sa daný objekt nachádza. Objekt taktiež nemôže byť nijako právne zaťažený a musí byť očistený od predchádzajúcich záväzkov. Veľkou zaujímavosťou je, že priemyselný park nemá nikde definovanú minimálnu veľkosť, ani to, aké inžinierske siete na pozemku musia byť položené.  Netreba si predstaviť priemyselný park len ako veľký komplex ale naopak môže to byť práve aj malá plocha, ktorá na prvý pohľad nepôsobí industriálne.

Typy priemyselných parkov

Priemyselné parky sa delia podľa viacerých ukazovateľov do skupín a podskupín. Hlavné rozdelenie je však determinované podľa toho na ako území nám tieto parky vznikli. Ak je priemyselný park situovaný na nezastavanej ploche, ktorá doposiaľ nebola upravená a využívaná na priemyselné účely, tak hovoríme o takzvanom priemyselnom parku na „zelenej lúke“

Priemyselný Park

Naopak v prípade, že priemyselný park je vybudovaný alebo sa nachádza v oblasti, ktorá už bola zastavaná alebo využívaná na akékoľvek priemyselné účely, tak hovoríme o „hnedom priemyselnom parku“. Takýto typ priemyselného parku vzniká najmä prostredníctvom investovania finančných prostriedkov do už existujúcich stavieb či bodov, ktoré sú zanedbané a už nie sú vo funkčnom stave. Výhodou týchto komplexov je že, už majú v sebe zabudované inžinierske siete. „O starosť menej“ by si každý pomyslel. Avšak rekonštrukcia zanedbaných industriálnych pozemkov si vyžaduje markantne vyššie množstvo financií.

Hlavným významom výstavby priemyselných parkov je prilákanie zahraničných investorov, vznik nových firiem a ekonomický rozvoj okrajových regiónov. Avšak v prípade akumulácie veľkého množstva industriálnych parkov na jednom území môžeme očakávať vznik ekologických problémov, ktoré určite prilákajú pozornosť zo strany spoločnosti.

Bol tento článok nápomocný?

Kristína Vaseková
Kristína Vaseková

Senior Marketing Specialist

Kristína má viac ako 5 rokov skúseností v oblasti marketingu a brandingu. Je zodpovedná za marketingové, PR aktivity a rozvoj značky Cushman & Wakefield Slovensko.

Majte prehľad o aktuálnych informáciách z regiónov, správach a analýzach

Prihláste sa na odber nášho newslettra!