Tipy, ako zabezpečiť bezpečné skladovanie citlivých materiálov

26 októbra 2023

Tipy, ako zabezpečiť bezpečné skladovanie citlivých materiálov
V súčasnom, rýchlo sa meniacom, svete, kde technológie napredujú a výrobné procesy sa stávajú zložitejšími, je skladovanie citlivých materiálov neoddeliteľnou súčasťou mnohých odvetví. Od IT spoločností, ktoré skladujú obrovské množstvo personálnych dát, cez chemický priemysel, až po biotechnologické firmy, kde je potreba chrániť biologické materiály. V prípade ak citlivé materiály, nie sú správne uložené a chránené, môžu byť nielen zdrojom finančných strát pre spoločnosti, ale tiež môžu predstavovať riziko pre životné prostredie a verejné zdravie spoločnosti. Vzhľadom na vysoké riziká spojené s nesprávnym skladovaním je kriticky dôležité prijať vhodné opatrenia na ich zabezpečenie.

Čo by ste mali urobiť ak chcete zabezpečiť, aby vaše citlivé materiály boli dostatočne chránené a uskladnené? Poďme sa pozrieť na jednotlivé kroky.

Rozpoznanie citlivých materiálov 

Čo si môžeme predstaviť pod pojmom citlivé materiály? Jedná sa o dokumenty, údaje a produkty, ktorých povaha je súkromná a v prípade ich odcudzenia vznikne škoda alebo riziko pre ľudí, ktorých sa týka. 

Fyzická bezpečnosť 

Hlavnou prioritou pri narábaní s citlivými materiálmi je ich uloženie na bezpečné miesto, aby sa k dokumentom zamedzil prístup neoprávnených osôb. Najjednoduchším a zároveň aj najlacnejším riešením, je uskladnenie dokumentov v odolných skladovacích jednotkách ako skrinkách, skladoch či šuplíkoch. 

Tieto jednotky si vyberajte z odolných materiálov akými sú napríklad oceľ alebo tvrdé plastové zlúčeniny. Taktiež sa uistite, že jednotky majú kvalitné tesnenie, aby boli citlivé materiály chránené pred vlhkosťou, koróziou, prachom či škodcami. Bezpečnosť zvýšite aj implantáciou zámkov alebo pomocou elektronických systémov overenia

Pravidelné kontroly a revízie

Udržiavanie bezpečného skladovacieho priestoru vyžaduje nielen správne nastavenie a implementáciu bezpečnostných systémov a protokolov, ale aj ich pravidelné monitorovanie a aktualizáciu

Ak pravidelne vykonávame kontrolu zariadení, ktoré nám strážia citlivé materiály, vieme tak predísť systémovým chybám a vieme aktualizovať brány zabezpečenia v prípade potreby. Pomocou pravidelnej kontroly dokážeme odhaliť oblasti, kde môžu existovať slabiny alebo kde sa bezpečnostné protokoly nedodržiavajú správne. 

Skladovanie citlivých materiálov v priemyselnom sektore 

Citlivé materiály v industriálnom odvetví majú zväčša charakter chemikálií, technológií alebo produktov. Ich skladovanie a bezpečné ukladanie si vyžaduje často veľké skladové priestory. Ich zabezpečenie je preto o to zložitejšie. Dôraz sa kladie predovšetkým na správnu kategorizáciu a identifikáciu

Na každom materiály by malo byť označenie o jeho vlastnostiach a rizikách. Navyše, materiály by mali byť na základe svojej podobnosti rozdelené do sekcií, aby nenastala nežiadúca chemická reakcia medzi nimi. V neposlednom rade je nutné zabezpečiť, aby všetci zamestnanci absolvovali školenia týkajúceho sa správneho skladovania a narábania s citlivými materiálmi.

V priemyselnom sektore, kde množstvo a diverzita skladovaných materiálov často prekračuje to, čo môžeme vidieť v iných odvetviach, je nevyhnutné prijať prísnejšie bezpečnostné opatrenia. Zabezpečenie bezpečného skladovania citlivých materiálov chráni nielen samotné materiály, ale aj zamestnancov, zariadenia a dokonca aj okolité spoločenstvá a životné prostredie.

Bol tento článok nápomocný?

Jana Luptáková
Jana Luptáková

Marketing Specialist

Jana má 3–ročné skúsenosti v oblasti content a digital marketingu. Predstavuje podporu marketingovému oddeleniu v Cushman & Wakefield na Slovensku.

Majte prehľad o aktuálnych informáciách z regiónov, správach a analýzach

Prihláste sa na odber nášho newslettra!