Aktuálne trendy na trhu s priemyselnými nehnuteľnosťami: Prehľad, čo prináša ekonomika v prvom kvartáli 2024

13 mája 2024

Aktuálne trendy na trhu s priemyselnými nehnuteľnosťami: Prehľad, čo prináša ekonomika v prvom kvartáli 2024
Prehľad toho, ako vyzerá aktuálna ekonomická situácia na slovenskom trhu s industriálnymi nehnuteľnosťami.

Prehľad ekonomiky

Na Slovensku sa po období stagnácie začína ekonomika opäť rozbiehať. V úvode roku 2024 sme svedkami najnižšej miery inflácie za posledné roky, pričom údaje za marec ukazujú infláciu na úrovni 2,3 %, najnižšie od roku 2021. Tento pokles inflácie možno pripísať stabilizácii cien energií a dôslednej menovej politike Európskej centrálnej banky

Napriek zlepšujúcim sa ekonomickým indikátorom je spotrebiteľské správanie naďalej opatrné, čo odzrkadľuje obavy z budúcich ekonomických výkyvov. Tento postoj môže byť prirodzenou reakciou na nedávne ekonomické turbulencie a ukazuje, ako vývoj na makroekonomickej úrovni ovplyvňuje každodenné rozhodovania spotrebiteľov.

Keď sa pozrieme bližšie na správanie domácností, vidíme, že svoje príjmy smerujú skôr do úspor než do okamžitej spotreby. Tento trend by mohol oddialiť očakávané oživenie spotrebiteľského dopytu v druhej polovici roka. Slovenské exportné odvetvia zároveň zápasia s výzvami oslabeného zahraničného dopytu, ktorý je ešte viac prehlbovaný konkurenčnými tlakmi spôsobenými pretrvávajúcou energetickou krízou. Táto situácia nepriaznivo ovplyvňuje slovenské priemyselné odvetvia zamerané na export, ktoré čelia náročným podmienkam na globálnom trhu.

Priemyselný sektor a nehnuteľnosti

Slovenský priemyselný sektor prešiel v prvom štvrťroku výraznou stabilizáciou po predchádzajúcich rokoch vysokej aktivity. Analýza súčasného stavu trhu odhaľuje zaujímavé trendy v dopyte po priemyselných priestoroch a naznačuje smerovanie vývoja do budúcnosti. 

Ktoré sektory vedú rast a aké výzvy čelia prenajímatelia a nájomcovia?

V prvom štvrťroku sa priemyselný sektor stabilizoval po predchádzajúcich rokoch vysokej aktivity. Hrubý dopyt klesol o 8 % medziročne na 107 600 m², zatiaľ čo čistý dopyt vzrástol o 7 % medziročne na 81 500 m². Dopyt po mestských logistických priestoroch v Bratislave prudko stúpol, na rozdiel od zníženého dopytu v širšej oblasti EMEA, najmä v západnej Európe. Stredná a východná Európa zažila miernejší pokles.

V tomto štvrťroku viedli dopyt sektory 3PL, FMCG a e-commerce, pričom región Trnava viedol regionálny dopyt, nasledovaný oblasťou Senec. Miera neobsadenosti klesla na 2,88 %, pričom došlo k výraznému zníženiu voľného priestoru na západe a v strede Slovenska. Nová ponuka zostala v súlade s trojročným priemerom na úrovni 72 600 m².

Budúca výstavba klesla o 25 % štvrťročne na 283 600 m², pričom 50 % týchto priestorov bolo predprenajatých. Zvýšená aktivita bola zaznamenaná vo východných a stredných regiónoch Slovenska. Trhové podmienky boli priaznivé pre majiteľov nehnuteľností v dôsledku nízkej miery neobsadenosti, obzvlášť v prémiových lokalitách.

ESG trendy motivujú spoločnosti k presunu z budov triedy B do udržateľnejších priestorov triedy A, ktoré ponúkajú nižšie prevádzkové náklady. Špekulatívna výstavba zostáva obmedzená, s výnimkami v prémiových lokalitách, zatiaľ čo stavby na kľúč (BTS) sú preferované pre jednoduchšie a rýchlejšie povolenia. Nájomné podmienky pre BTS vyžadujú zmluvy na minimálne päť rokov, s veľmi krátkym obdobím bez nájomného, čo odráža znížené motivačné faktory pre nájomcov.

Investičná aktivita v priemyselnom sektore

Priemyselný sektor zažíva nárast investičnej aktivity, pričom viaceré priemyselné parky sú aktuálne v procese predaja v rôznych štádiách, a očakáva sa, že mnohé budú dokončené do konca roka. Napriek tomu zostali prime výnosy nezmenené na úrovni 6,25 % pre prvotriedne aktíva s vysokým WAULT-om, napriek menším úpravám v niektorých európskych krajinách. Budúce pohyby výnosov budú pravdepodobne ovplyvnené politikou zníženia úrokových sadzieb Európskej centrálnej banky.

Prime nájomné v minulom roku prekročilo prah 5 € a v prvom štvrťroku došlo k ďalšiemu nárastu na 5,10 €/m²/mesiac, sadzba, ktorá je dosiahnuteľná vo väčšine regiónov vďaka nízkej úrovni neobsadenosti. Očakáva sa, že tento trend rastu bude pokračovať aj v nasledujúcich štvrťrokoch.

Ak by ste sa chceli o aktuálnej situácii dozvedieť viac prečítajte si celú správu.

 

Bol tento článok nápomocný?

Jana Luptáková
Jana Luptáková

Marketing Specialist

Jana má 3–ročné skúsenosti v oblasti content a digital marketingu. Predstavuje podporu marketingovému oddeleniu v Cushman & Wakefield na Slovensku.

Majte prehľad o aktuálnych informáciách z regiónov, správach a analýzach

Prihláste sa na odber nášho newslettra!