Základné trhové ukazovatele

Celková plocha
169 000 m²
Miera neobsadenosti
8,50 %
V procese výstavby
4 800 m²
Základné nájomné
5,00 €

Nitriansky kraj s rozlohou 6 343,7 km² zaberá 12,9% územia Slovenskej republiky. Nachádza sa na juhozápade Slovenskej republiky, hraničí s Maďarskou republikou na juhu, Banskobystrickým krajom na východe, Trenčianskym krajom na severe a Trnavským krajom na západe. Reliéf regiónu má väčšinou rovinatý a nížinný charakter prerušovaný kopcami. Takmer celý región sa nachádza na Podunajskej pahorkatine a Podunajskej rovine, ktoré sú jednotkami Podunajskej nížiny. Nitriansky kraj je bohatý na svoje suroviny, ako je štrk, stavebný kameň a tehly.

Podľa územno-správneho usporiadania podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. sa člení na 7 okresov: Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Šaľa, Topoľčany a Zlaté Moravce. Najmenším okresom kraja je Šaľa (355,9 km²) a najväčším okresom Levice (1 551,1 km²), ktorý je zároveň najväčším okresom v Slovenskej republike.

V Nitrianskom kraji je 354 obcí, z toho 15 obcí má štatút mesta. Podiel mestského obyvateľstva je 44,8% zo všetkých obyvateľov regiónu. Dominantným mestom je centrum regiónu - Nitra, v ktorej ku koncu roka 2019 žilo 76 533 obyvateľov. Medzi mestá s počtom obyvateľov nad 30 000 patria Nové Zámky, Komárno a Levice.

V roku 2019 predstavoval podiel ekonomicky aktívneho obyvateľstva v Nitrianskom kraji 50,6%. Miera ekonomickej aktivity dosiahla 58,6%. Od roku 2010 sa miera zamestnanosti neustále zvyšuje na 69,3%, zatiaľ čo miera nezamestnanosti klesla na 4,6%. Priemerný nominálny mesačný zárobok bol o 11,1% nižší ako celoštátny priemer a dosiahol úroveň 1 122 EUR.

Skladba priemyslu je rôznorodá, dominantný je stred regiónu - Nitra. Veľmi dôležitým podnikom je Jaguar Land Rover - výrobca automobilov. Medzi hlavné priemyselné odvetvia patrí automobilový, elektrotechnický, strojársky, potravinársky, chemický a gumárenský priemysel. V meste Šaľa sa nachádza významná chemická továreň Duslo, as Vyrábajú sa dusíkaté hnojivá a gumárenské chemikálie.

 Nitriansky kraj má veľkú sieť regionálnych a medzinárodných ciest. Dĺžka ciest bola 2 592 km, z toho iba 67 km boli diaľnice. V roku 2019 bolo v kraji zaregistrovaných presne 451 793 motorových vozidiel. Podiel osobných automobilov bol 70,1%. Regiónom prechádza aj medzinárodná železnica


Populácia

Odmena