Základné trhové ukazovatele

Celková plocha
934 400 m²
Miera neobsadenosti
2,40 %
V procese výstavby
164 300 m²
Základné nájomné
5,00 €

Trnavský kraj s rozlohou 4 146,3 km² zaberá 8,5% rozlohy Slovenska. Nachádza sa v západnej časti Slovenskej republiky, kde tvorí spoločnú hranicu s Českou republikou a Rakúskou republikou na severe a s Maďarskou republikou na juhu. Hraničí tiež s tromi regiónmi Bratislavský kraj, Nitriansky kraj a Trenčiansky kraj.

Mnoho priemyselných aj poľnohospodárskych podnikov a široká sieť služieb spolu s dobrým umiestnením a infraštruktúrou ponúkajú širokú škálu pracovných príležitostí. V roku 2019 tvorilo ekonomicky aktívne obyvateľstvo 51,2% populácie. Za posledné tri roky sa miera ekonomickej aktivity znížila na 59,9%. Miera zamestnanosti dlhodobo mierne rastie na 70,1%. Naopak, miera nezamestnanosti posledných šesť rokov klesá, v roku 2019 dosiahla hodnotu 4,6%. Priemerný nominálny mesačný zárobok dosiahol 1 197 EUR a za národným priemerom zaostal o 5,2%.

Štruktúru odvetvia predstavujú takmer všetky činnosti. Rozdelenie priemyslu je územne nerovnomerné, severná a stredná časť má priemyselný charakter a južná časť priemyselno-poľnohospodársky charakter. Najrozvinutejšia je výroba mlieka a mliečnych výrobkov, mäsa a mäsových výrobkov, cukru, cukroviniek a sektov. Regionálna výroba sa zameriava hlavne na výrobu počítačov, elektronických, optických výrobkov a motorových vozidiel. Ďalším dôležitým priemyselným odvetvím je výroba základných kovov a kovových konštrukcií; výroba strojov a zariadení in; výroba chemikálií a chemických výrobkov; výroba farmaceutických výrobkov. 

 Dopravná poloha Trnavského kraja a predovšetkým mesta Trnava ako centra regiónu je výrazne exponovaná z hľadiska vnútroštátnej aj medzinárodnej dopravy. Zastúpená je tu cestná, železničná a vodná doprava. Regiónom prechádzajú dôležité cestné ťahy z Bratislavy cez Trnavu do Žiliny a z Hodonína cez Trnavu do Nitry. Regionálnu cestnú sieť tvorí 1 947 km ciest, z toho diaľnice a rýchlostné cesty tvoria iba 4,8%.


Populácia

Odmena