Základné trhové ukazovatele

Celková plocha
20 900 m²
Miera neobsadenosti
0,0 %
V procese výstavby
8 000 m²
Základné nájomné
4,70 €

Banskobystrický kraj je najväčší kraj Slovenskej republiky s rozlohou 9 454 km 2 . Jej podiel na celkovom území Slovenska je 19,3%. Nachádza sa v južnej časti stredného Slovenska, na juhu susedí s Maďarskou republikou, na východe s Košickým krajom, na severe s Trenčianskym a Žilinským krajom a na západe s Nitrianskym krajom.

Územie regiónu patrí do povodia riek Hron, Ipeľ a Slaná. Banskobystrický kraj sa vyznačuje veľkou geomorfologickou rozmanitosťou, od vysokohorských polôh na severe oblasti, cez členitú centrálnu časť s horami prerušovanými dolinami, až po mierne zvlnenú nížinu Juhoslovenskej kotliny na juhu oblasti.

Priemysel je zameraný hlavne na výrobu kovov a kovových výrobkov, výrobu ostatných nekovových minerálnych výrobkov, výrobu potravín a nápojov a výrobu strojov a zariadení inde nezaradených. V roku 2019 dosiahol obrat 5,2 miliárd EUR, ale v porovnaní s ostatnými regiónmi bol najnižší.


Populácia

Odmena