Základné trhové ukazovatele

Celková plocha
463 900 m²
Miera neobsadenosti
3,80 %
V procese výstavby
13 000 m²
Základné nájomné
5,00 €

Trenčiansky kraj s rozlohou 4 501,8 km² a podielom 9,2% na území Slovenskej republiky patrí medzi menšie kraje. Nachádza sa na severozápade Slovenska. Západnú časť regiónu tvorí štátna hranica s Českou republikou. Juh regiónu hraničí s regiónmi Trnavský kraj a Nitriansky kraj, východ s Banskobystrickým krajom a sever so Žilinským krajom.

Podľa počtu obyvateľov bol Trenčiansky kraj jedným z menších regiónov na Slovensku. Počet obyvateľov kraja k 31. decembru 2019 dosiahol hodnotu 584 569, čo predstavovalo 10,7% slovenskej populácie. Hustota obyvateľstva na 1 km² bola 130 obyvateľov.

Trenčiansky kraj má priemyselno-poľnohospodársky charakter, ktorý kladie vysoké nároky na dostupnosť pracovnej sily. V roku 2019 predstavovalo ekonomicky aktívne obyvateľstvo 50,6%. Miera ekonomickej činnosti bola rovná 58,7%. Od roku 2013 sa miera zamestnanosti zvýšila na 71%, miera nezamestnanosti v rovnakom období klesala a bola to druhá najnižšia miera na Slovensku (2,9%) v roku 2019. Úroveň priemerného nominálneho mesačného zárobku bola 6,5%. nižšia ako priemer na Slovensku a dosiahla 1 180 EUR.

Z dopravného hľadiska sú dôležité cestné a železničné trasy vedúce na Považie. Cez územie vedie hlavná železničná trať Bratislava - Žilina - Košice. Okolo Trenčína bol vybudovaný diaľničný obchvat ako súčasť diaľnice D1 prechádzajúcej celým územím Považia. Dôležité je aj cestné a železničné spojenie s Českou republikou. Regionálnu cestnú sieť tvorí 1 884 km ciest, diaľnic a rýchlostných ciest, ktoré tvoria 5,3%. Na okresných dopravných inšpektorátoch bolo evidovaných 349 090 motorových vozidiel. Viac ako 72% z nich boli osobné automobily.

Vzdelávanie zabezpečovala sieť školských zariadení, ktorú tvorilo 292 materských škôl, 194 základných škôl, 18 gymnázií a 37 stredných odborných škôl v roku 2019. Regionálna vyššia bola Univerzita A. Dubčeka v Trenčíne a Univerzita DTI v Dubnici nad Váhom. vzdelanie.


Populácia

Odmena