Základné trhové ukazovatele

Celková plocha
95 700 m²
Miera neobsadenosti
16,4 %
V procese výstavby
42 200 m²
Základné nájomné
5,00 €

Prešovský kraj sa nachádza na severovýchode Slovenskej republiky. Svojou rozlohou 8 972,8 km 2 zaberá 18,3% krajiny. Je to druhý najväčší kraj v rámci Slovenska, prvým bol Banskobystrický kraj. Dlhá severná hranica je zároveň štátnou hranicou s Poľskou republikou. Na východe hraničí s Ukrajinou, na juhu s Košickým krajom, na juhozápade s Banskobystrickým krajom a na západe so Žilinským krajom.

Obyvatelia Prešovského kraja kvôli nedostatku pracovných príležitostí často odchádzajú za prácou do iných regiónov alebo do zahraničia. V roku 2019 predstavovalo ekonomicky aktívne obyvateľstvo 48,7% a miera ekonomickej aktivity dosiahla 59,3%. Miera zamestnanosti dlhodobo mierne rastie na 63,8% v roku 2019. Miera nezamestnanosti v roku 2019 prudko klesala na 10,1%, v porovnaní s ostatnými regiónmi však bola stále najvyššia. Priemerný nominálny mesačný zárobok dosiahol 1 024 EUR a bol najnižší v rámci Slovenska.

V roku 2018 tvoril najväčší podiel na regionálnej hrubej pridanej hodnote priemyselný sektor, takmer 23%. Veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovanie a stravovacie služby predstavovali 18,4% a verejná správa, povinné sociálne zabezpečenie, zdravotníctvo a sociálne činnosti 15,5%.

Odvetvie v regióne je rôznorodé bez významného zamerania na niektoré výrobné odvetvia. Dôležitá je výroba kovov, dreva, potravín, elektrických a strojných zariadení, chemikálií, textilu a odevov. Priemysel sa sústreďuje hlavne v okresných mestách.


Populácia

Odmena