Základné trhové ukazovatele

Celková plocha
210 200 m²
Miera neobsadenosti
0,00 %
V procese výstavby
0 m²
Základné nájomné
5,00 €

Košický kraj s rozlohou 6 754,3 km 2 sa nachádza na juhovýchode Slovenskej republiky a zaberá 13,8% jej územia. Je to druhý najväčší kraj z hľadiska počtu obyvateľov, štvrtý najväčší z hľadiska rozlohy v rámci Slovenska. Na juhu hraničí s Maďarskou republikou, na východe s Ukrajinou, na severe s Prešovským krajom a na západe s Banskobystrickým krajom.

Pracovné príležitosti v Košickom kraji sú sústredené hlavne v centre regiónu - Košiciach a okolí. Odľahlejšie okresy ich prejavujú nedostatok. V roku 2019 bol podiel ekonomicky aktívneho obyvateľstva 46,9%. Miera ekonomickej aktivity dosiahla 56,7%, miera zamestnanosti 62,9% a miera nezamestnanosti 7,9%. Miera zamestnanosti dlhodobo rástla a miera nezamestnanosti klesala. Priemerný hrubý nominálny mesačný zárobok dosiahol 1 168 EUR a za národným priemerom zaostal o 7,4%.

Priemysel mal v roku 2018 najväčší podiel na regionálnej hrubej pridanej hodnote v regióne, a to až 28,2%. Obchod, doprava, ubytovanie a stravovacie služby predstavovali 18,8% a verejná správa, povinné sociálne zabezpečenie, zdravotná starostlivosť a sociálna pomoc 12,9%.

V roku 2019 bola celková dĺžka regionálnej cestnej siete 2 396 km a pozostávala z 22 km diaľnic, 367 km ciest I. triedy a 584 km II. cesty triedy. Diaľnice a privádzače boli dlhé 15 km. Po cestách jazdilo presne 391 130 motorových vozidiel registrovaných v Košickom kraji, z toho tri štvrtiny tvorili osobné automobily. Medzinárodné železničné trate, resp. železníc celoštátneho významu sú trate spájajúce mestá Žilina - Košice - Medzilaborce a Plaveč - Prešov - Košice. Železničné prekladisko v Čiernej nad Tisou je dôležité z hľadiska dopravy do a z východnej Európy. Letisko medzinárodného významu sa nachádza v Košiciach.


Populácia

Odmena