Dočasná stavba

Definícia

Pod pojmom dočasná stavba rozumieme stavbu, ktorej čas trvania je obmedzený jej účelom alebo dobou trvania.

Popis

Dočasná stavba nie je úplne zákonom definovaná. Za dočasnú stavbu považujeme stavbu krátkodobého charakteru.

Napríklad v prípade prírodnej katastrofy sa môže jednať o mobilné domy alebo nemocnice. Životnosť dočasnej stavby je vopred definovaná a je zadefinovaný dátum zániku. Buď stavba zanikne v podobe časového uplynutia alebo stratí význam jej účelovosť. Časový horizont, v ktorom sa nachádza je možné predĺžiť, ale musí to byť schválené príslušnou inštitúciou alebo orgánom. 

Zdroj: canva.com

 

Ďalšie podobné výrazy