Geodetické práce

Definícia

Súčasťou geodetických prác je preskúmavanie a meranie presných priestorových plôch. Medzi základné úlohy patrí mapovanie, kontrola pôdy a pôdoznalectvo. Špecialisti, ktorí vykonávajú tieto úlohy sa nazývajú geodeti. 

Pojem

Geodetické práce zvyčajne využívame ak sa rozhodneme stavať na nejakom pozemku. Napríklad v prípade stavby, potrebujeme mať k dispozícií geodetický plán, ktorý musíme predložiť na katastrálnom úrade. Geodeti taktiež kontrolujú, stanovujú alebo menia hranice pozemku. Taktiež nám zabezpečujú projektovú a stavebnú dokumentáciu, ktorá je nevyhnutná v prípade stavebných prác. 

Na vykonávanie geodetických prác je potrebné špeciálne technické vybavenie ako napríklad GPS prijímače, kartografické mapy, mechanické meracie koliesko, meračské pásmo a iné. 

V stavebnom odvetví sú geodetické práce nevyhnutnou súčasťou procesu výstavby a projektovania. Hlavným cieľom geodetických prác je zbierať presné informácie o ploche, priestore a lokalite. Následne je nutné, aby geodeti dané informácie zanalyzovali a spracovali do dokumentačnej podoby.

Zdroj: Pexels.com
Zdroj: Pexels.com

Ďalšie podobné výrazy