Lodný kontajner

Definícia

Lodné kontajnery sú kontajnery, ktoré slúžia na prepravu rôznych tovarov. Využívajú sa v lodnej doprave. Charakteristickými znakmi lodných kontajnerov sú dlhá životnosť a odolnosť. Vytvorené sú z odolných materiálov, aby vydržali nápor počasia a extrémne prostredie.  

Popis

Lodné kontajnery po vyradení z prevádzky sa dajú v súčasnosti použiť aj na iné účely.  Takto vyradené kontajnery z nákladnej prepravy sú plne funkčné pre skladovanie, alebo plnenie inej funkcie jej technickým uspôsobením. 

Výhodami lodných kontajnerov je, že majú vyššiu odolnosť voči poveternostným vplyvom, vnútorné priestory sú suché, vodotesné, protipožiarne, bezpečné a uzamykateľné. Kontajnery sú sťahovateľné, mobilné, flexibilné. Prerobené lodné kontajnery nám môžu slúžiť aj na bývanie, ako kancelárske priestory, ale aj ako mobilné nemocnice, ktoré využíva medicínsky sektor. 

Zdroj: pexels.com
Zdroj: pexels.com

Ďalšie podobné výrazy