Logistické centrum

Definícia

Logistické centrum môžeme chápať ako dopravné centrum, v ktorom sa realizujú komplexné služby od prepravy od zákazníka do logistického centra, prevzatie tovaru na sklad, zabezpečenie manipulácie s materiálom pri nakládke, vykládke, skladovaní,  preprava tovaru medzi logistickými centrami a doručenie tovaru pri splnení dodacích lehôt. V medzinárodnej preprave k týmto službám prislúcha aj zabezpečenie colného vybavenia za zákazníka.

 

Popis

Logistické centrum predstavuje centrálny bod pomocou ktorého účastníci logistického reťazca zlučujú svoje aktivity, za účelom znižovania nákladov. Pod pojmom logistika si teda môžeme predstaviť zoskupenie viacerých nezávislých organizácií na určitom mieste, ako napríklad zasielateľov, prepravcov a colné orgány

 

Kde sa najčastejšie nachádzajú logistické centrá? 

Na Slovensku sú logistické centrá situované najmä pri diaľničných privádzačoch, železničných tratiach, v blízkosti veľkých miest, firiem a v prístavoch. Väčšina logistických centier leží  na juhozápade Slovenska v blízkosti hlavného mesta Bratislavy. Naopak najmenej logistických objektov sa nachádza na juhu a východe Slovenska. Logistické centrum s vozidlami