Manipulačná technika

Definícia

Manipulačná technika slúži na ľahkú prepravu materiálu a tovaru v skladoch a iných prevádzkach. Zahŕňa širokú škálu prepravných prostriedkov ako sú paletové vozíky, nízkozdvižné vozíky, a inú špecializovanú techniku

Popis

Využitie manipulačnej techniky v industriálnom sektore

Manipulačnú techniku využívame v industriálnom sektore na dennom poriadku, bez nej by bolo narábanie s tovarom v skladoch veľmi náročné. 

Medzi najčastejšie používané nástroje spomedzi manipulačnej techniky patrí vysokozdvižný vozík. Vysokozdvižný vozík používame na ukladanie alebo vykladanie tovaru vo výškach, kde nedočiahneme alebo v prípade, ak je tovar, alebo materiál, príliš ťažký na prepravu v rámci skladu. 

Manipulačná technika nám ponúka komplexné riešenia pri manipulácii s tovarom alebo materiálom. V súčasnosti, vďaka automatizácií a modernizácií skladov, je manipulačná technika do značnej miery automatizovaná a jednoduchá na používanie. 

Zdroj: pexels.com

Ďalšie podobné výrazy