Modulárne stavby

Definícia

Modulárne stavby sú rôzne pasívne objekty vyrobené vo výrobnej hale v jednotných celkoch „moduloch“. Moduly sa po vyrobení privezú na stanovené miesto, kde sa uložia na predpripravený podklad.

Popis

Výhody modulárnych stavieb: 

Flexibilita

Modulárne stavby sú vďaka svojej modularite veľmi jednoducho montovateľné, ale aj rozšíriteľné, demontovateľné a recyklovateľné. 

V súčasnej dobe rýchlych zmien je požadovaná variabilita stavieb. Postavená nehnuteľnosť môže za pár rokov potrebovať rozšírenie (alebo zúženie), zmenu účelu využitia, prestavbu vnútorných priestorov alebo odstránenie. Pri modulárnej výstavbe je možné stavbu jednoducho pristaviť, nadstaviť, prebudovať a aj presťahovať. 

Rýchlosť výstavby 

Modulárne stavby sú vďaka vysokému stupňu prefabrikácie stavebných systémov veľmi rýchle na výstavbu vzhľadom k iným druhom stavby. 

Udržateľnosť 

Hlavným cieľom udržateľnosti v stavebnom sektore, je postaviť nejaký druh stavby s čo najmenšou ekologickou stopou. Pri výrobe modulárnych stavieb dochádza k minimálnemu znečisteniu stavenísk, netvorí sa nadbytočné množstvo odpadu, a taktiež sa nepoužíva ťažká technika, čo redukuje hluk počas stavebných prác. 

Trvalá udržateľnosť modulárnych stavieb nekončí iba počas výstavby, ale pokračuje počas celého životného cyklu stavby.

Zdroj: canva.com