Samonosný sklad

Definícia

Samonosný sklad sa skladá z povrchu, na ktorom je umiestnená oceľová konštrukcia (regály), medzi ktorými jazdia kyvadlovo pracujúce zariadenia alebo také, ktoré sa pohybujú ľubovoľne, bez žiadnych obmedzení. Samonosné sklady sú chránené dvoma prvkami, ktoré tvoria stavbu skladu: strechou a stenami.

Popis

Z čoho sa skladá samonosný sklad? 

Samonosné sklady sa skladajú z dvoch hlavných prvkov, zo stien a zo strechy. Strechy týchto skladov sú často zhotovené z oceľových panelov, priskrutkovaných alebo privarených ku konštrukcii, ktorá je uchytená k vrchnej časti regálov.

Steny skladu sú obvykle zhotovené z panelov uchytených niektorým z troch spôsobov: priamo ku konštrukcii regálov, pomocou nepriamej spojky spojenej s touto konštrukciou alebo ako panely, ktoré sú uchytené k samostatnej konštrukcii.

Tiež je možné samonosné sklady zastavať do určitej výšky betónovou stenou. Takéto riešenie je často používané pri objektoch, ktoré k samonosnému skladu priliehajú a sú používané na ďalšiu obsluhu skladu.

Zdroj: www.canva.com
Zdroj: www.canva.com