Skladová hala

Definícia

Skladová hala je vo svojej podstate veľmi podobná výrobnej hale. Hlavným rozdielom medzi týmito dvoma jednotkami je ich primárna funkčnosť.  Skladová hala sa využíva na uskladnenie tovaru rôznej podoby. V halách tohto druhu môžeme skladovať čokoľvek čo potrebujeme, čo vyrábame alebo čo distribuujeme. 

Popis

V prípade kúpy, sa skladové haly zväčša stavajú na mieru, podľa presných požiadaviek zákazníka a môžu mať rôznu podobu. Najčastejšie na trhu nájdeme oceľové haly alebo aj plachtové halyPlachtové haly sú však veľmi citlivé na sezónnosť a nie je možné ich využívať celoročne. Naopak, sú oveľa lacnejšie ako tie oceľové. 

Čo by mali skladové haly obsahovať? 

Skladové haly by mali mať vysoké stropy, aby sa do nich zmestili vysoké policové systémy, ktoré šetria priestor samotnej haly. V halách sa tovar presúva na dennom poriadku, preto je nutné si vybudovať efektívnu cestu medzi skladovými priestormi a nakladacím, či vykladacím priestorom. Interná logistika je preto v skladových halách nesmierne dôležitá. 

V neposlednom rade, by skladové haly mali mať správne vybudovanú izoláciu. Keďže dochádza k častému nakladaniu a vykladaniu tovaru, dochádza k tepelným únikom, čo vedie k vysokej spotrebe energií. Výhodou práve oceľových hál je ich flexibilita aj pri izolácii. Môžeme si napríklad zvoliť či chceme mať izolovanú len nejakú časť haly (napríklad administratívnu) alebo celú halu.  

 

skladová hala

Zdroj: pexels.com