Vecné bremeno

Definícia

Vecné bremeno je určitý druh právneho záväzku, ktorý sa vzťahuje k nehnuteľnosti. Väčšinou sa s ním stretnete pri dedení majetku a preto sa odporúča, či už pri dedení alebo kúpe nehnuteľnosti, skontrolovať kataster nehnuteľností a list vlastníctva, či nie je na kupovanú nehnuteľnosť viazané nejaké vecné bremeno, o ktorom neviete. Vecné bremená nájdeme v liste vlastníctva v sekcii „C“

 

Popis

Podstata vecného bremena spočíva v tom, že ako vlastník nehnuteľnosti musíte niečo buď strpieť, zdržať sa niečoho alebo ste povinní niečo konať. 

Povinnosť niečo strpieť

Povinnosť strpieť niečo sa najčastejšie týka prípadu, ak zdedíme nejakú nehnuteľnosť, ale ste zároveň povinní nechať dožiť tretiu osobu v danej nehnuteľnosti a nemáte právo ju z nej vysťahovať. 

 

Povinnosť sa zdržať

Povinnosť sa niečoho zdržať znamená, že nemáte právo niečo na pozemku vykonať aj napriek tomu,  že ste vlastníkom. Napríklad, nemohli by ste zastavať pozemok, pretože pozemok sa nachádza v oblasti, ktorá má vysoké tlakové plynové vedenie. 

 

Povinnosť konať

Táto povinnosť spočíva v tom, že ako vlastník musíte niečo vykonať v prospech verejnosti. Napríklad, v zime musíte pred vašim pozemkom odpratať sneh alebo posypať chodník posypovou soľou.


Vecné bremeno môžete nadobudnúť cez dedičské konanie, zo zákona, rozhodnutím príslušného orgánu, písomnou zmluvou.  Väčšinou vecné bremeno vytvára vlastník nehnuteľností, pokiaľ to nevyžaduje zákon.

Zdroj: Adobestock.com

Ďalšie podobné výrazy