Eko-priemyselné parky: Trend novodobých industriálnych projektov

27 januára 2023

Eko-priemyselné parky: Trend novodobých industriálnych projektov
Eko-priemyselné parky predstavujú ďalšie vývojové štádium priemyselných parkov. Vo svojom hľadáčiku majú eko-priemyselné parky za cieľ udržateľnosť a ekologickú výstavbu s čo najnižšou ekologickou stopou. V súčasnosti ešte nemáme pojem „eko-priemyselný park“ zadefinovaný. Ide o novovznikajúci trend, ktorý vrcholí najmä v krajinách Severnej Európy (Fínsko, Dánsko, Švédsko a Nórsko). S narastajúcim záujmov developerov o udržateľné stavby a ekologické projekty, sa práve eko-priemyselné parky dostávajú do popredia a stávajú sa prioritnou voľbou developerov a manažérov.

Aké prístupy poznáme v rámci budovania eko-priemyselných parkov? 

Priemyselné parky s minimalizovaním uhlíkovej stopy

Za eko-priemyselný park sa môže považovať zóna alebo priemyselný park s veľmi nízkou uhlíkovou stopou. Uhlíková stopa je hlavným prvkom, ktorý rozhoduje či sa jedná o ekologickú stavbu alebo projekt. V jednoduchosti povedané, uhlíková stopa odzrkadľuje množstvo emisií a plynov uvoľnených do atmosféry s priamym dopadom na podnebie Zeme, pričom tieto emisie vznikajú činnosťou človeka.

 

 

Priemyselné parky s dôrazom na spracovanie odpadov

 

Eko-priemyselné zóny alebo parky, ktoré sa zameriavajú na vytváranie ekologickejších spôsobov spracovaniu odpadu alebo celkovej redukcie odpadu. Otázka nadbytočnej produkcie odpadu visí vo vzduch už dlho a progresívnych riešení nie je veľa. Priemyselné parky, ktoré sa zaoberajú touto problematikou a snažia sa nájsť udržateľné riešenia môžu byť tiež považované za eko-priemyselné parky. 

 

Zelené zóny

V neposlednom rade sa môže jednať o „zelené zóny“. Zelené zóny, charakterizujeme ako plochy alebo vymedzené územia, v ktorých sa využíva „zelená energia“ na výrobu, prípadne sa jedná o územia, v ktorých sa znižuje množstvo infraštruktúry a tým sa redukuje budovanie emisií. 

Prvky eko-priemyselných parkov

Aby mohol byť priemyselný park považovaný za ekologický, musí spĺňať špeciálne parametre. Industriálne podniky sa konštante snažia prísť so zelenými riešeniami pre svoje podniky a výrobu. Prioritne, cieľom developerov industriálnych parkov je riešiť otázky energetickej úspory, transportu, nakladanie s odpadom či zabezpečenie hospodárenia so zrážkovou vodou

 

Úspora spotreby vody

Eko-priemyselné objekty sa snažia problematiku nadbytočného používania vody riešiť redukciou spotreby vody pomocou retenčných jazierok a sekundárneho využívania dažďovej vody. 

 

Udržateľné stavebné materiály

Už v prvopočiatkoch stavby eko-priemyselných budov sa často stretávame s návrhmi používania ekologických materiálov. V takom prípade sa budovy často stavajú z recyklovaných a lokálnych stavebných materiálov. Recyklácia je už pri prevádzke zelených budov štandardom, pričom krokom navyše je snaha o zníženie produkovaného odpadu.

 

Zelené strechy a vegetačné plochy

Budovanie zelených, alebo inak povedané, eko-priemyselných parkov je založené na vytvorení čo najviac zelenej plochy v okolí podniku. Ide o trávy, kvety, stromy a podobne. Vysadenie a zabezpečenie vegetačných plôch a striech je prínosné nielen pre  zamestnancov z estetického hľadiska, ale rôzne druhy vegetácie prinášajú aj zdravšie ovzdušie, znižujú  emisie CO2 a pôsobia ako filter, ktorý zachytáva prachové častice. 

 

 

Bol tento článok nápomocný?

Jana Luptáková
Jana Luptáková

Marketing Specialist

Jana má 3–ročné skúsenosti v oblasti content a digital marketingu. Predstavuje podporu marketingovému oddeleniu v Cushman & Wakefield na Slovensku.

Majte prehľad o aktuálnych informáciách z regiónov, správach a analýzach

Prihláste sa na odber nášho newslettra!