Stavebný zákon: Všetko, čo potrebujete vedieť

20 apríla 2023

Stavebný zákon: Všetko, čo potrebujete vedieť
Poznanie stavebného zákona je dôležité pre každého, kto sa zaoberá stavebnou činnosťou či už ako stavebník, projektant, dodávateľ alebo iný zainteresovaný subjekt. Ak poznáme stavebný zákon, komunikácia medzi nami a ostatnými zainteresovanými stranami je oveľa transparentnejšia a efektívnejšia. V neposlednom rade, poznanie stavebného zákona nám uľahčuje získanie nevyhnutných povolení a schválení od príslušných orgánov čím dokážeme minimalizovať riziko nelegálnej výstavby a následných právnych problémov.

Čo je stavebný zákon? 

O stavebnom zákone nám hovorí zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. Jedná sa o zákon, ktorý právne vymedzuje základné úlohy a povinnosti účastníkov stavby. 

Predpisy stavebného zákona určujú náležitosti dokumentácie pre prípravu, schvaľovanie a realizáciu stavby. Sú v ňom uvedené základné pojmy ako napríklad:

 

- druh dokumentácie,

- schvaľovanie prípravnej a projektovej dokumentácie,

- autorský dozor,

- záverečné technicko-ekonomické vyhodnotenie stavieb.

 Hlavným cieľom stavebného zákona  je zabezpečiť bezpečnosť a kvalitu stavieb, ochranu zdravia a životného prostredia, ako aj harmonický rozvoj územia. 

Pre koho je určený stavebný zákon? 

Stavebný zákon sa týka všetkých, ktorí sa zaoberajú stavebnou činnosťou. To zahŕňa:

 

- fyzické osoby,

- právnické osoby, 

- stavebné firmy, 

- architektov, 

- projektantov,

- zhotoviteľov stavieb, 

- developerov, 

- stavebné úrady a ďalších účastníkov stavebnej činnosti. 

Ak máte v pláne nejakým spôsobom upravovať alebo postaviť stavbu na vašom pozemku je nutné, aby ste aj vy rozumeli zneniu stavebného zákona a jeho náležitostiam. Samozrejme nie je nutné, aby ste poznali všetky detaily samotného zákona a s tým spojené administratívne náležitosti.  Avšak, ak budete mať „v rukáve“ aspoň základne poznatky určite vám to  pomôže byť viacej v „obraze“ v tom, čo sa deje s vašim stavebným projektom. 

Novinky ohľadom stavebného zákona

Ako sme spomínali na začiatku článku, stavebný zákon sa často mení a môžu vznikať aj nové zákony, ktoré upravujú jeho znenie. V rámci dlhoročnej snahy o  legislatívnu zmenu a modernizáciu stavebného zákona, sa vytvorila dvojica nových zákonov s platnosťou od 1. apríla 2023.

Zákon o územnom plánovaní

V prvom rade tu máme nový Zákon o územnom plánovaní, ktorý má podľa predkladateľov priniesť „posilnenie výskumu v oblasti územného plánovania a prenášanie výsledkov výskumu do zásad územného plánovania, profesionalizáciu štátnej správy a znižovanie administratívnej záťaže pri činnostiach súvisiacich s územným plánovaním“. 

Územné plánovanie sa má okrem toho aj digitalizovať. Vďaka využívaniu dát sa majú zrušiť územné stanoviská prostredníctvom územného konania. Procesy územného plánovania sa majú celkovo zjednodušiť a zrýchliť, aby bolo prijímanie zmien a pripomienok jednoduchšie. 

Nový stavebný zákon

Radikálne zmeny prináša aj Zákon o výstavbe. Hlavnou zmenou je prenos kompetencií na centrálny orgán, ktorý bude konať prostredníctvom podporných stavebných úradov s vymedzenou územnou pôsobnosťou (na kraje). 

Zjednoduší sa povoľovanie stavieb vďaka elektronizácii, zavedeniu informačného systému a nárastu významu projektantov, ktorí budú zabezpečovať povoľovanie stavieb pre stavebníka. Zruší sa aj dvojstupňové konanie (územné a stavebné konanie), namiesto toho sa bude vydávať iba rozhodnutie o stavebnom zámere. Zámer s príslušnou dokumentáciou bude vložený do nového informačného systému Urbion, ktorý návrh automaticky posúdi a zverejní pre dotknuté strany na vyjadrenie. 

 

Celkovo je znalosť stavebného zákona dôležitá pre bežných ľudí, pretože zabezpečuje bezpečnosť, kvalitu a ochranu životného prostredia v súvislosti so stavebnými prácami a zabezpečuje legálnosť a transparentnosť stavebného konania.

 

Bol tento článok nápomocný?

Jana Luptáková
Jana Luptáková

Marketing Specialist

Jana má 3–ročné skúsenosti v oblasti content a digital marketingu. Predstavuje podporu marketingovému oddeleniu v Cushman & Wakefield na Slovensku.

Majte prehľad o aktuálnych informáciách z regiónov, správach a analýzach

Prihláste sa na odber nášho newslettra!