Prínosy investovania do priemyselných nehnuteľností v industriálnych zónach

18 decembra 2023

Prínosy investovania do priemyselných nehnuteľností v industriálnych zónach
V posledných rokoch zažíva investovanie do priemyselných nehnuteľností v industriálnych zónach výrazný nárast. Tento trend môžeme pripísať kombinácii ekonomických, sociálnych a technologických faktorov, ktoré zvýhodňujú tento typ investície. Avšak, ako každá investícia, aj táto prináša svoje výhody a riziká, ktoré je potrebné dôkladne zvážiť. Priemyselné nehnuteľnosti, zahŕňajú sklady, výrobné haly a industriálne komplexy. Zvyčajne sa všetky tieto typy nehnuteľností budujú v industriálnych zónach, z dôvodu dobrej dostupnosti a zdieľaní viacerých zariadení na jednom mieste.

Aké výhody prináša investovanie do priemyselných nehnuteľnosti v industriálnych zónach? 

Investovanie do priemyselných nehnuteľností v industriálnych zónach prináša viacero významných výhod, ktoré sa môžu ukázať ako atraktívne pre investorov. 

Stabilita príjmu z prenájmu

Jednou z hlavných výhod, ktorá poteší každého, je stabilita a predvídateľnosť príjmu. Priemyselné nehnuteľnosti často ponúkajú dlhodobé nájomné zmluvy s podnikmi a firmami. Tento aspekt zabezpečuje investorom konzistentný a predvídateľný príjem, čo je obzvlášť dôležité v časoch ekonomickej neistoty a fluktuácie na trhu. 

Nižšie prevádzkové náklady

Ďalšia výhoda, ktorá sa nám prezentuje v tomto kontexte sú znížené prevádzkové náklady. Priemyselné nehnuteľnosti obvykle nevyžadujú častú a drahú údržbu a ich správa je menej náročná, čo prispieva k efektívnejšiemu a nákladovo výhodnejšiemu investičnému portfóliu. Vďaka modernizovaniu industriálnych jednotiek sa znižuje aj ich energetická náročnosť čo opäť predstavuje výhodu pre vlastníka z hľadiska šetrenia nákladov na správu nehnuteľnosti. 

Rastúci dopyt po skladových a logistických priestoroch

Navyše, v kontexte súčasného ekonomického prostredia, kde e-commerce a globálne dodávateľské reťazce rastú, stúpa dopyt po skladových a logistických priestoroch. To priamo zvyšuje hodnotu a potenciál prenájmu priemyselných nehnuteľností. Rastúci trend v online obchode znamená, že potreba efektívnych distribučných centier a skladových priestorov bude naďalej rásť, čo robí investície do priemyselných nehnuteľností obzvlášť atraktívnymi.

Čí už sa jedná o investovanie do industriálnych nehnuteľností alebo do akýchkoľvek iných typov komodít, veľa závisí od trhového prostredia, ktoré sa často mení vzhľadom na ekonomické cykly a stabilitu vlády. Čím stabilnejší trh, tým vyššia je investičná aktivity a tým viac rastie aj ekonomika krajiny. 

Vo všeobecnosti platí, že investovanie do industriálnych objektov ponúka investorom kombináciu stability, nízkych prevádzkových nákladov a dobrých vyhliadok na potencionálny rast počiatočnej investície. Avšak, ako pri každom investičnom rozhodnutí, je dôležité dôkladne zvážiť všetky aspekty a potenciálne riziká spojené s konkrétnym trhom a nehnuteľnosťou.

Aké nevýhody a riziká prináša investovanie do priemyselných nehnuteľnosti v industriálnych zónach?

Investovanie do priemyselných nehnuteľností, aj keď prichádza s mnohými výhodami, nie je bez rizík. 

Geografická závislosť

Jedným z hlavných rizík je geografická závislosť. To znamená, že hodnota a úspešnosť priemyselných nehnuteľností môže byť veľmi závislá od ich polohy. Napríklad, nehnuteľnosti umiestnené v blízkosti hlavných dopravných uzlov, ako sú diaľnice, železnice alebo prístavy, majú tendenciu mať vyššiu hodnotu na trhu. Naopak, nehnuteľnosti v menej prístupných alebo menej rozvinutých oblastiach môžu čeliť obmedzeniam v oblasti prenájmu a potenciálneho rastu hodnoty.

Ekonomické výkyvy

Ďalším významným rizikom sú ekonomické výkyvy. Priemyselné nehnuteľnosti sú často úzko spojené s celkovým stavom ekonomiky a špecifickými odvetviami, ako je výroba alebo logistika. V časoch ekonomickej recesie alebo poklesu v určitom priemyselnom sektore, môže dôjsť k zníženiu dopytu po týchto priestoroch, čo môže viesť k poklesu nájmov a hodnoty nehnuteľnosti. V konečnom dôsledku by to viedlo k strate pre investora.

Regulačné zmeny

Tiež je dôležité brať do úvahy regulačné zmeny pri investovaní. Zmeny v regulačnom prostredí, akými sú napríklad nové environmentálne predpisy alebo zmeny v plánovacích zákonoch, môžu mať významný dopad na využiteľnosť a hodnotu priemyselných nehnuteľností. Napríklad, zvýšenie environmentálnych štandardov si môže vyžadovať drahé úpravy nehnuteľností, aby spĺňali nové štandardizované normy.

Vzhľadom na tieto riziká je pre investorov dôležité dôkladne preskúmať trh, polohu a potenciálne dopady ekonomických a regulačných zmien na konkrétne priemyselné nehnuteľnosti, do ktorých plánujú investovať. Táto opatrnosť a dôkladné zhodnotenie rizík môže pomôcť minimalizovať potenciálne straty a zabezpečiť, že investície budú dlhodobo udržateľné a ziskové.

Faktory, ktoré by ste ako investor do priemyselnej nehnuteľnosti mali zvážiť

Z pohľadu investora je kľúčové hľadať priemyselné nehnuteľnosti s dobrým potenciálom dlhodobého rastu a stabilných nájomných príjmov. Tento potenciál je často určený polohou nehnuteľnosti, jej prístupom k infraštruktúre a schopnosťou prispôsobiť sa meniacim sa trhovým potrebám. Okrem toho je dôležité mať na pamäti možné ekonomické a regulačné riziká a byť pripravený na to, ako tieto faktory môžu ovplyvniť hodnotu a výnosnosť investície. 

Investori by mali tiež zvážiť diverzifikáciu svojho portfólia tým, že investujú do rôznych typov priemyselných nehnuteľností v rôznych geografických oblastiach. Týmto spôsobom môžu zmierniť riziká spojené s lokálnymi trhovými výkyvmi a zabezpečiť si stabilnejší a predvídateľnejší príjem.

Ak máte záujem o investovanie do priemyselných nehnuteľností Cushman & Wakefield má vo svojej ponuke viacero možností, ktoré by vašim potrebám určite vyhovovali. 

Výrobná Hala Levice, Bratislavský kraj, Levice

Nehnuteľnosť je svojím riešením určená na ľahkú priemyselnú výrobu a skladovanie produktov. Pozemok je rovinatý a v blízkosti je možnosť napojenia na verejné vody, kanalizácie a zemného plynu. V hale je vykonávaná pravidelná základná údržba.

Viac nájdete na stránke: Výrobná Hala Levice

Areál Trenčín, Bratislavský kraj, Trenčín

Areál je situovaný v priemyselnej oblasti mesta Trenčín. Má výbornú lokalitu v rámci krajského mesta s rýchlou dopravnou dostupnosťou a má kompletne vybudovanú infraštruktúru a taktiež sú k dispozícií parkovacie plochy. Vykurovanie je teplovzdušné pomocou inštalovaných vzduchotechnických jednotiek a zároveň je objekt napojený na všetky inžinierske siete okrem prípojky plynu.

Viac nájdete na stránke: Areál Trenčín

Výrobná hala s pozemkom – Stupava, Bratislavský kraj

Volkswagen Stupava predstavuje unikátnu príležitosť na kúpu kvalitnej a udržiavanej priemyselnej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v blízkosti priameho napojenia na D2 diaľnicu. V nehnuteľnosti sa nachádzajú skladové/ výrobné a kancelárske priestory s celkovou výmerou zhruba 7000 m2. Nehnuteľnosť sa predáva kompletne prázdna. 

Viac nájdete na stránke: Výrobná hala s pozemkom – Stupava

 

 

Bol tento článok nápomocný?

Jana Luptáková
Jana Luptáková

Marketing Specialist

Jana má 3–ročné skúsenosti v oblasti content a digital marketingu. Predstavuje podporu marketingovému oddeleniu v Cushman & Wakefield na Slovensku.

Majte prehľad o aktuálnych informáciách z regiónov, správach a analýzach

Prihláste sa na odber nášho newslettra!