PPG Rimavská Sobota

Banskobystrický, Rimavská Sobota

PPG Rimavská Sobota
Kraj:
Banskobystrický
Celková výmera:
20 100 m²
Developer:
PPGemer
Dostupnosť:

Kľúčové vlastnosti

svetlá výška 9,5 m (pod žeriavmi 7,2 m)
nosnosť podlahy: 10 t / m²; 6 brán
možné prispôsobenie potrebám nájomcu; možné rozšírenie haly o ďalších 8 600 m² industriálnych priestorov; právoplatne vydané stavebné povolenie
železničná vlečka, príjazdová cesta

Industriálny Park PPGemer sa nachádza na severnej hranici mesta Rimavská Sobota. V rámci svojej existujúcej haly ponúka na prenájom celkovo 17,700 m² industriálnych priestorov, s možným rozšírením haly o ďalších 8,600 m². Súčasťou areálu je taktiež administratívno-sociálna budova, v ktorej je dostupných 2,400 m² priestorov. Priemyselný areál disponuje kompletným pripojením na príslušné inžinierske siete, a je vhodný pre širokú škálu priemyselnej výroby: automobilový priemysel, strojárstvo, kovovýroba, drevospracujúci priemysel, chemický priemysel, výroba pneumatík a iné. Priestory je možné prispôsobiť potrebám nájomcu, a sú navrhnuté tak, aby mohli byť vybavené technológiami potrebnými pre komplexnú výrobnú prevádzku. Mieru využitia industriálneho parku je potencionálne možné zvýšiť výstavbou novej haly s plochou cca 25,000 m² na susedných pozemkoch. 

Poloha

Priemyselný park PPGemer sa nachádza na juhu stredného Slovenska, vďaka čomu má veľmi dobrú polohu v rámci hlavných stredoeurópskych výrobných a logistických hotspotov. Areál PPGemer je priamo napojený na magistrálu E58 medzi Bratislavou a Košicami, a najbližšia rýchlostná cesta R2 je vzdialená 30 km. Areál je taktiež napojený na železničnú vlečku, ktorá vedie do výrobného závodu. Nachádzajúc sa priamo v meste Rimavská Sobota, areál PPGemer tak poskytuje výrobcom viaceré priaznivé aspekty. Okres Rimavská Sobota sa vyznačuje dostupnou a cenovo konkurencieschopnou pracovnou silou s potenciálom pre zvyšovanie kvalifikácie, silnou historickou priemyselnou tradíciou potvrdenou domácimi a zahraničnými investormi, a podporou miestnej samosprávy, ktorá je aktívne poskytovaná lokálne aktívnym investorom. Atraktivitu danej lokality potvrdzuje tiež fakt, že v rámci jednej hodiny cesty motorovým vozidlom od areálu PPGemer je etablovaných niekoľko svetových výrobcov, vrátane: Continental (DE), Johnson Controls (USA), Slovalco (UK/NR), YURA (Kórea), Brother (JP), Ojala Slovensko (FI ), a veľa ďalších.

Kľúčové vzdialenosti do okolitých významných miest: Košice (130 km), Budapešť (160 km), Viedeň (350 km), Bratislava (280 km), Krakow (250 km), Žilina (190 km), Brno (340 km). 

Informácie o regióne

Celková plocha
20 900 m²
Miera neobsadenosti
0,0 %
V procese výstavby
8 000 m²
Základné nájomné
4,70 €