Distribučné centrá

Definícia

Skladové alebo výrobné haly sú typickým príkladom distribučného centra. Ich hlavnou úlohou je, že pôsobia ako centrálne miesta za účelom skladovania, organizovania a distribúcie tovaru. Distribučné centrá môžeme nazvať aj logistickými centrami. 

 

Popis

Ako fungujú distribučné centrá? 

Zvyčajne tieto centrá prijímajú tovar od výrobcov alebo dodávateľov a následne po jeho odbavení ho potom triedia, skladujú alebo distribuujú maloobchodníkom, veľkoobchodníkom alebo priamo zákazníkom. 

 

Býva zvykom, že sú často strategicky umiestnené v blízkosti hlavných dopravných uzlov, s kvalitnou infraštruktúrou ako sú letiská, prístavy alebo diaľnice, aby sa zabezpečila efektívna a včasná distribúcia tovaru. 


Okrem skladovania a distribúcie tovaru, môžu distribučné centrá plniť aj inú funkciu. Napríklad v nich môžu prebiehať montážne procesy alebo balenie produktov. Moderné logistické centrá využívajú automatizované stroje na zefektívnenie procesov a často sa v nich nachádza moderná technika a stroje.

Adobestock.com

Ďalšie podobné výrazy