Lesný pozemok

Definícia

Lesný pozemok tvorí špeciálnu skupinu pozemkov. Ako nám už z názvu vyplýva, tvoria ho najmä lesné porasty a kríky. Je dôležité rozlišovať medzi lesnými pozemkami a inými kategóriami pozemkov, ako sú poľnohospodárske pozemky, pasienky alebo obytné pozemky. Aj niektoré z týchto kategórií môžu obsahovať stromy alebo lesné porasty.

Popis

Netreba sa nechať zmiasť názvom. Lesné pozemky môžu tvoriť aj mokrade, potoky alebo iné vodné toky. Zvyčajne na nich však nájdeme stromy, kríky a inú lesnú flóru. 

Funkcie lesných pozemkov

Hlavná funkcia lesných pozemkov spočíva v produkcii dreva. Tieto druhy pozemku sú v správe lesnej správy, ktorá dbá na to, aby sa dodržiavali regulácie, ktoré platia pri lesných pozemkoch. 

Inou funkciou lesného pozemku môže byť ochrana biodiverzity a chránených druhov rastlín či zvierat. 

Lesné pozemky často majú aj významné sociálne a kultúrne hodnoty. Môžu byť súčasťou historického dedičstva, poskytovať priestor pre rekreáciu a relaxáciu, alebo mať duchovný význam pre určité komunity alebo skupiny. 

Tento druh pozemku teda nie je len pasívny kus zeme pokrytý stromami; je to aktívny a dynamický ekosystém, ktorý má mnoho hodnôt a funkcií, a ktorý je často súčasťou širšieho sociálneho, ekonomického a ekologického kontextu.

Adobestock.com

Ďalšie podobné výrazy