Priemyselný objekt

Definícia

Priemyselný objekt je druh komerčnej nehnuteľnosti. Priemyselný objekt je typ nehnuteľnosti, ktorý je navrhnutý tak, aby vyhovoval špecifickým potrebám priemyselného odvetvia. Industriálny objekt by mal spĺňať parametre na výrobu, skladovanie a distribúciu tovaru. Môže mať rôznu veľkosť, od malých budov až po veľké priemyselné parky. 

 

Popis

Priemyselný objekt môžeme nájsť v rôznych častiach, nemusí sa výhradne nachádzať na okraji mesta. Môže byť situovaný aj v mestskej časti alebo aj v prímestskej časti. Usporiadanie a dizajn priemyselných objektov sa vo všeobecnosti líši od iných typov komerčných nehnuteľností. 

 

Industriálne objekty sú zvyčajne postavené z odolných materiálov a vyznačujú sa vysokými stropmi, veľkými otvorenými priestormi a špecializovanými prvkami, akými sú nakladacie rampy, žeriavy a ďalšie iné druhy zariadenia, potrebné na výrobu a distribúciu. Priemyselné objekty majú často zosilnené podlahy, ventilačné systémy a špecializované osvetlenie, aby vyhovovali potrebám priemyselných procesov. 

 

Pri industriálnych objektoch je dôležitým faktorom lokalita. Mnoho priemyselných komplexov sa nachádza v blízkosti dopravných uzlov, akými sú diaľnice, letiská a prístavy, aby sa podnikom uľahčila preprava tovaru a materiálov do a z nehnuteľnosti. 

Priemyselné objekty môžu byť vo vlastníctve alebo prenájme podniku. Mnoho podnikov uprednostňuje prenájom pretože im poskytuje väčšiu flexibilitu.

Adobestock.com