Priemyselný pozemok

Definícia

Priemyselný pozemok je druh pozemku, ktorý je primárne určený na priemyselné účely. Nachádzajú sa v ňom výrobné haly, industriálne sklady, továrne a iné podobné zariadenia. Priemyselný pozemok len zriedkavo nájdeme v centrálnych častiach miest. Naopak, sú zväčša situované mimo mesta v prímestských alebo odľahlejších častiach. Je to najmä kvôli hluku, ktorý je spojený s priemyselnými činnosťami. 

Popis

Pri výbere lokality priemyselných pozemkov je potrebné zohľadniť rôzne aspekty, ako sú napríklad dobre vybudovaná infraštruktúra, dostatok pracovnej sily v okolí, blízkosť k bytovým trhom a zákazníkom, ale aj ekologické a legislatívne aspekty.

Priemyselné parcely sú často vybavené už zabudovanými sieťami, akými sú napríklad prívod vody, elektrické pripojenie, kanalizácia a iné. 

Druhy priemyselných pozemkov

Poznáme dva druhy priemyselných pozemkov - “greenfield” alebo “brownfield”. Rozdiel medzi nimi spočíva v ich vzniku. 

“Brownfield” je už zastavaný pozemok, ktorý treba revitalizovať, kdežto “greenfield” je doposiaľ nezastavaná plocha.

Adobestock.com