Skladový systém

Definícia

Skladový systém, predstavuje najčastejšie nejaký druh softvéru, ktorý slúži na sledovanie zásob v sklade, na riadenie, plánovanie a vedenie procesov v skladových priestoroch.

Popis

Čo všetko zabezpečujú skladové systémy?

V prvom rade zabezpečujú evidenciu zásob a členenie zásob pomocou stromovej štruktúry. Prínos skladového systému nespočíva iba v presnej evidencii údajov, ale tiež v schopnosti vyhodnocovať. Vďaka elektronickej skladovej evidencii ste schopní získať rýchle prehľady o dianí vo vašom sklade, na základe ktorých môžete vytvárať analýzy a grafické výstupy. 

V neposlednom rade vám kvalitné skladové systémy, zvyšujú bezpečnosť a možnosť kontroly vašich zásob a procesov v sklade.  

Na vedenie skladových systémov vám niekedy stačí aj jednoduchý Excel a nie je potrebné si kupovať náročné softwarové programy na riadenie skladových procesov. Vedenie skladových systémov prostredníctvom Excelu sa vám oplatí iba v prípade ak ste začínajúci podnikateľ, prípadne ak máte malý podnik, ktorý si nevyžaduje komplexné riadenie skladu. 


Zdroj: Canva.com

Ďalšie podobné výrazy