Industriálny areál

Definícia

Industriálny areál odkazuje na priemyselný objekt, ktorý slúži hlavne na činnosti spojené s industriálnou výrobou alebo skladovaním. Často sa stretneme aj s označením priemyselný park. V jednom priemyselnom areáli môže byť situovaných viacero podnikov, ktorých výrobná činnosť je podobná. 

Popis

Tieto areály nájdeme v odľahlejších častiach miest, aby sa minimalizoval ich negatívny dopad na obyvateľstvo. Priemyselné parky často spôsobujú nadmerný hluk alebo vysokú produkciu, niekedy aj nebezpečného odpadu. Z toho dôvodu ich nenájdeme v centrách miest alebo vo vysoko zaľudnených oblastiach.

Industriálny areál môže vlastniť viacero entít. Spravované, alebo vo vlastníctve, ich môžu mať súkromné firmy, vládne organizácie alebo je možná aj kombinácia oboch variant. Často ponúkajú výhody podnikom, ktoré sa tam alokujú, ako napríklad znížené nájomné, zdieľané služby alebo daňové úľavy.

 Adobestock.com

Ďalšie podobné výrazy