Skladovací systém

Definícia

Skladovací systém je súbor procesov, ktoré ovplyvňujú správu skladu a efektivitu skladových procesov. Výber skladových systémov závisí od toho ako si ich manažér skladu nastaví. Pri rozhodovaní o skladových procesoch je možné v súčasnosti využiť aj softvéry, ktoré pomocou požiadaviek sú schopné vytvoriť operatívny systém, ktorý bude vyhovovať vašim požiadavkám a potrebám.

 

Popis

Manipulovanie s materiálmi pri procese výroby môže byť nielen zložité, ale aj finančne a fyzicky náročné. Na zefektívnenie tohto toku materiálov v rámci výrobného cyklu, prichádzajú na rad skladovacie systémy. 

Ak sú tieto systémy integrované správne, vedia slúžiť ako efektívne rozhranie, ktoré umožňuje plynulý pohyb rozličných materiálov medzi skladovacími priestormi a výrobnými zariadeniami. Pokiaľ ide o skladovacie systémy, existujú rôzne možnosti ich konfigurácie, od jednoduchých riešení s jednou alebo dvoma vežami, až po komplexné a univerzálne systémy s plne automatizovanou manipuláciou. Tieto systémy môžu byť dokonca integrované do samotnej konštrukcie budov.

 

skladovaci system
Zdroj: Adobestock.com