Priemyselné haly: Čo to je? A aké je ich využitie?

10 augusta 2022

Priemyselné haly: Čo to je? A aké je ich využitie?
Medzi priemyselné stavby patria práve aj priemyselné, či výrobné haly. Potreba haly alebo halového priestoru vzniká v momente, keď vám na vašu výrobu alebo skladovanie doposiaľ používané priestory nestačia. Výstavba priemyselných hál je komplexný proces, ktorý sa prispôsobuje vašim požiadavkám a netrvá pár dní. Pri výstavbe hál treba klásť dôraz na detaily a zabezpečiť ju tak, aby bola práve pre váš typ podnikania čo najmultifunkčnejšia.

Čo sú priemyselné haly 

Priemyselné, alebo aj výrobné haly, veľkopriestorové objekty, ktoré sú špeciálne navrhnuté na podporu rôznych typov priemyselných činností, ako je výroba, skladovanie, distribúcia alebo spracovanie materiálov. Priemyselné objekty sú kľúčovým prvkom pre mnohé odvetvia. Poskytujú potrebný priestor a infraštruktúru pre automobilové, e-commerce, farmaceutické a rôzne iné podniky.  

Charakteristické črty priemyselných hál 

Konštrukcia priemyselných hál sa vyznačuje niekoľkými charakteristickými rysmi. Vo väčšine prípadov majú veľké, otvorené priestory bez vnútorných stien alebo obmedzení, čo umožňuje flexibilné využitie priestoru pre rôzne účely, ako je umiestnenie veľkých strojov, skladovanie tovaru alebo usporiadanie výrobných liniek. Výška stropov v týchto halách je zvyčajne väčšia než v bežných komerčných alebo kancelárskych budovách, aby sa maximalizovala kapacita skladovania a umožnila manipulácia s veľkými predmetmi. 

Ako priemyselné odvetvia profitujú z priemyselných hál? 

Priemyselné odvetvia profitujú z priemyselných hál rôznymi spôsobmi, ktoré primárne prispievajú k ich efektivite a produktivite. Po prvé, tieto haly poskytujú dostatočný priestor pre špecializované stroje a zariadenia, čo je nevyhnutné pre hladký chod výrobných a montážnych procesov.  

  

Druhým kľúčovým faktorom profitability výrobných hál je možnosť centralizácie operácií, čo znamená, že všetky aspekty výroby, od spracovania surovín až po finálnu montáž, môžu prebiehať na jednom mieste, čo znižuje logistické náklady a zvyšuje efektivitu pre podniky.  

  

Treťou výhodou je, že priemyselné haly umožňujú využívanie pokročilých technológií a automatizovaných procesov, čo vedie k presnejšej a rýchlejšej výrobe s menšou pravdepodobnosťou ľudskej chybovosti.  

  

Piatym benefitom je zlepšenie pracovného prostredia pre zamestnancov, moderné haly sú navrhnuté s dôrazom na bezpečnosť, pohodlie a ergonómiu, čo prispieva k vyššej produktivite a spokojnosti pracovníkov, čo vedie k ich vyššej produktivite a tým aj k väčšiemu zisku podniku.  

  

V neposlednom rade, priemyselné haly umožňujú podnikom flexibilne reagovať na zmeny v dopyte na trhu, vďaka čomu môžu podniky rýchlo prispôsobiť svoje výrobné kapacity a procesy podľa aktuálnych potrieb trhu. 

Využitie priemyselných hál v rôznych odvetviach priemyslu 

Priemyselné haly, ako nám už samotný názov napovedá, slúžia najmä na priemyselnú výrobu, prípadne plnia funkcie, ktoré úzko súvisia s výrobnými procesmi. Priemyselné haly majú široké spektrum využitia v rôznych odvetviach, pričom každé odvetvie má špecifické požiadavky na ich dizajn a vybavenie. Predstavíme si štyri hlavné odvetvia, ktoré využívajú priemyselné objekty. 

E-commerce podniky  

V e-commerce sa priemyselné haly často využívajú ako centrá pre spracovanie objednávok, kde sa tovary prijímajú, triedia, balia a odosielajú zákazníkom. Pre efektívne spracovanie objednávok je nevyhnutné mať dostatočný priestor na uskladnenie širokého sortimentu produktov a plynulý tok materiálov a produktov v rámci priestorov priemyselnej haly.  

Farmaceutické podniky 

Jedným z najnáročnejších odvetví z hľadiska uspokojenia potrieb výrobnej haly sú jednoznačne farmaceutické podniky. Hlavným dôvodom je že, výroba a skladovanie farmaceutických produktov si vyžaduje presne kontrolované prostredie, vrátane teploty, vlhkosti a čistoty vzduchu. To si vyžaduje špeciálne klimatizačné a filtračné systémy. Tieto haly taktiež musia spĺňať prísne regulačné štandardy, ktoré sa týkajú hlavne hygieny a bezpečnosti.   

Automobilové podniky  

V automobilovom priemysle sú priemyselné haly navrhnuté tak aby, zabezpečili rôzne fázy výroby a samotnú montáž vozidiel. Súčasťou automobilových výrobných hál musia byť montážne linky, ktoré umožňujú efektívnu a presnú montáž rôznych častí vozidiel. Z technického hľadiska hala musí disponovať veľkokapacitnými elektrickými systémami, ktoré sú potrebné pre pohon rôznych výrobných zariadení a strojov. 

Chemické podniky  

Chemický priemysel využíva priemyselné haly pre výrobu a spracovanie rôznych chemických zlúčenín. Tieto haly musia byť postavené z materiálov odolných voči chemickému poškodeniu a musia obsahovať špeciálne ventilačné systémy na odvádzanie škodlivých plynov a výparov, ktoré môžu vznikať pri chemických reakciách. V rámci týchto hál je tiež dôležité udržiavať vysoké štandardy čistoty a prísne postupy pre manipuláciu s chemikáliami, aby sa zabránilo akémukoľvek riziku kontaminácie alebo nehody.   

Aké faktory je potrebné zohľadniť pri výbere produkčnej haly? 

1. Ekologický faktor 

Pri výbere, alebo už aj samotnej stavbe produkčnej haly, je v dnešnej dobe potrebné myslieť aj na ekologický faktor. Ekologická prevádzka je dnes nielen vizitkou modernej a zodpovednej firmy, ale zohráva aj dôležitú funkciu pri plánovaní prevádzkových nákladov. Novodobé priemyselné haly sa líšia od historických v prvom rade v ich priamej aplikácií najnovších technológií, ktoré okrem zníženia spotreby energie pomáhajú obmedzovať negatívne vplyvy priemyselnej prevádzky na životné prostredie. 

2. Poloha, rozloha a lokalita 

Okrem ekologického faktora je dôležité zohľadniť aj polohu, rozlohu a lokalitu priemyselného objektu. Začnime veľkosťou a rozlohou haly. Je dôležité si určiť, aký veľký priestor budeme potrebovať nielen pre súčasné operácie, ale aj s ohľadom na potenciálny rast v budúcnosti. Toto rozhodnutie by malo zahŕňať nielen plochu pre výrobu alebo skladovanie, ale aj dodatočné priestory ako kancelárie, miestnosti pre zamestnancov, a technické zázemie. Veľký dôraz by mal byť tiež kladený na logistiku v interiéry haly, ako sú cesty pre prepravu materiálu, prístup k nákladným rampám a možnosti rozloženia strojov a zariadení. Správne dimenzovanie priestoru zabezpečí, že vaša priemyselná hala bude môcť operovať efektívne a bez zbytočných komplikácií. 

Čo sa týka lokality haly, je potrebné zvážiť niekoľko kľúčových aspektov. Primárnym aspektom je  dopravná dostupnosť, ktorá je nevyhnutná – produkčná hala by mala byť ideálne situovaná blízko hlavných dopravných uzlov, ako sú diaľnice, železničné spojenia alebo dokonca letiská, čo zjednoduší logistiku a zníži náklady na prepravu. Taktiež je dôležité zvážiť dostupnosť pracovnej sily v danej oblasti. Treba sa zamyslieť nad tým, či v okolí danej lokality je dostatočný počet pracovníkov. 

Navyše, nesmieme zabudnúť na regulačné obmedzenia a miestne predpisy - niektoré oblasti môžu mať špecifické regulácie týkajúce sa priemyselnej činnosti, ktoré by mohli ovplyvniť chod produkčnej haly. Tieto regulácie môžu zahŕňať napríklad environmentálne predpisy, obmedzenia týkajúce sa hluku, a iné lokálne zákony. 

3. Cena a financovanie objektu 

Pri posudzovaní ceny a financovania je dôležité rozlišovať medzi nákladmi na prenájom a kúpou produkčnej haly. Pri prenájme je potrebné zvážiť mesačné nájomné a akékoľvek dodatočné poplatky, ako sú účty za služby, údržbu, alebo za využívanie spoločných priestorov. 

Pri kúpe haly je nutné zohľadniť celkovú kúpnu cenu, ako aj prípadné renovácie alebo úpravy, ktoré bude potrebné vykonať. Okrem toho je dôležité zvážiť možnosti financovania, vrátane úverov a hypoték, ako aj ich podmienky a úrokové sadzby. Tieto faktory sú do značnej miery ovplyvnené aktuálnou ekonomickou situáciou v krajine a na trhu.  

 

Ďalším dôležitým aspektom na ktorý netreba zabúdať sú daňové a prevádzkové náklady. Tieto náklady môžu zahŕňať dane z nehnuteľností, poistenie, energetické náklady a iné výdaje spojené s prevádzkou výrobnej haly. Výška týchto nákladov sa môže líšiť v závislosti od lokality, veľkosti a typu haly, takže je dôležité mať jasno o tom, aké budú vaše pravidelné výdavky. 

Pri posudzovaní ceny a financovania je taktiež dôležité myslieť na dlhodobú perspektívu. Ako sa budú meniť náklady v priebehu času? Existujú možnosti na zvýšenie energetickej efektívnosti a zníženia prevádzkových nákladov?  

4. Faktor flexibility a rozšíriteľnosti 

Pri výbere priemyselnej haly je kľúčové zvážiť jej flexibilitu a prípadnú možnosť rozšíriteľnosti. Flexibilita sa týka schopnosti haly prispôsobiť sa rôznym zmenám, či už ide o vnútorné úpravy, ako je premiestnenie priečok alebo adaptácia na nové stroje a zariadenia, alebo o prispôsobenie výšky stropov. Táto adaptabilita je dôležitá najmä v prípade, ak sa očakávajú zmeny vo výrobných procesoch alebo potrebách skladovania. 

Rozšíriteľnosť haly je tiež nevyhnutná, najmä ak očakávate rast vášho podniku. Je dôležité zistiť, či existuje možnosť fyzického rozšírenia haly, napríklad vo forme prístavby ďalších sekcií alebo využitím nevyužitých pozemkov v okolí.  

Požiadavky na konštrukciu a vybavenie  

Každý investor má svoje preferencie a potreby podľa ktorých si chce svoju halu zariadiť alebo vytvoriť. Vo všeobecnosti však platí, že na tieto hlavné prvky by ste nemali zabudnúť. 

 

Presvetľovacie panely – prostredníctvom týchto panelov ste schopný šetriť elektrickú energiu, pretože počas dňa prepúšťajú denné svetlo a tak nemusíte mať cez deň zasvietené svetlo. Tieto presvetľovacie panely môžete mať umiestnené nie len na streche ale aj na stenách.  

 

Tepelná a zvuková izolácia -  Kvôli rastúcim nákladom na energie sa v dnešnej dobe takmer všetky priemyselné haly zatepľujú. Hlavným dôvodom je tepelná izolácia a šetrenie nákladov na energie. V prípade že sa priemyselná hala nachádza v blízkosti obytných častí, moderné haly sú často aj zvukovo izolované aby výrobné procesy, ktoré v hale prebiehajú nerušili okolitú spoločnosť.   

 

Nosnosť podlahy – Tento faktor je dôležitý, pretože podlahy v priemyselných halách musia často znášať vysoké zaťaženie, či už z ťažkých strojov, skladovaných materiálov, alebo dopravných prostriedkov používaných na manipuláciu s tovarom. Podlahy by mali byť navrhnuté tak, aby zvládli tieto záťaže bez poškodenia alebo deformácie. Na zabezpečenie odolnej podlahy sa používajú odolné materiály ako napríklad silný betón. 

 

Výška stropov - Vyššie stropy poskytujú viac priestoru pre vysoké stroje a zariadenia, ktoré sú často používané v rôznych priemyselných procesoch. V prípade skladovania umožňujú vertikálne uskladnenie materiálov, čo maximalizuje skladovaciu kapacitu haly. Vyššie stropy tiež umožňujú lepšiu cirkuláciu vzduchu, čo je dôležité pre udržanie adekvátnej teploty a kvality vzduchu v hale.  

Typy priemyselných hál  

Typov alebo druhov priemyselných hál máme nespočetne veľa, pretože ich členenie je dané ich funkcionalitou. Priemyselné haly totiž predstavujú optimálne stavebné konštrukcie, ktorá vám zabezpečujú jednoduchší rozbeh vášho podnikania. Najčastejšie využívané haly sú:  

Výrobné haly 

Výrobné haly sú určené pre rôzne typy výrobných procesov, od ľahkej priemyselnej výroby až po ťažký priemysel. Výhodou výrobných hál je ich flexibilita, pretože môžu byť prispôsobené na rôzne účely. Taktiež moderné výrobné haly sú navrhované s dôrazom na bezpečnosť a nízku energetickú náročnosť.  

Montážne haly 

Montážne haly sú špecificky navrhnuté pre montážne procesy, ako je montáž strojov, elektroniky alebo iných komplexných produktov. Tieto haly majú výhodou v tom, že sú špecificky navrhnuté tak, aby v nich boli zabudované montážne linky a stroje.  

Skladové haly 

Skladové haly sú určené na uskladnenie surovín, polotovarov, hotových produktov alebo iného tovaru. Tieto haly sú navrhnuté pre efektívne skladovanie a rýchly prístup k tovaru. Skladové haly sú zvyčajne navrhnuté tak, aby umožnili rýchle naloženie a vyloženie tovaru.  

Logistické haly 

Logistické haly sú zamerané na podporu logistických a distribučných operácií. Sú to kľúčové uzly v dodávateľských reťazcoch, kde sa tovar prijíma, triedi, skladuje a expeduje. Hlavnou výhodou tohto typu hál je, že umožňujú efektívnu koordináciu rôznych logistických činností na jednom mieste.  

 

Pri stavbe priemyselnej haly alebo jej prenájme by ste mali hlavne zohľadňovať druh vášho podnikania. Následne budete schopní, podľa vašich potrieb, vytvoriť efektívnu priemyselnú halu, ktorá vám pomôže podnik posunúť na ďalšiu úroveň. 

 

Cushman & Wakefield má vo svojej ponuke množstvo priemyselných hál na prenájom. Presvedčte sa sami.

CONTERA PARKS Prešov, Prešovský kraj, Prešov 

Contera park Prešov sa nachádza na okraji mesta Malý Šariš, iba 2 km od Prešova, tretieho najväčšieho mesta na Slovensku. Strategická poloha parku má cestné spojenie s Prešovom a priame napojenie na diaľnicu D1 spájajúcu Prešov s Košicami a Bratislavou. Park ponúka priestor na skladovanie, ľahkú výrobu a distribúciu.  

Viac nájdete na: Contera Parks 

FEROVO PARK Vranov nad Topľou, Prešovský kraj, Vranov nad Topľou 

 PARK FEROVO sa nachádza v meste Vranov nad Topľou a rozprestiera sa na ploche 113 423 m2 pri ceste I. triedy. Vranov nad Topľou je okresné mesto s 23 000 obyvateľmi. Celý okres má 81 000 obyvateľov. Jeho skvelá poloha umožňuje blízke spojenie so susednými krajinami: Ukrajina (68 km), Poľsko (80 km), Rakúsko (130 km), Maďarsko (60 km). Najbližšie letisko je v Košiciach (60 km). Najbližší vjazd na diaľnicu D1 je 30 km (Bidovce). Mesto má železničné spojenie – smer Prešov – Vranov nad Topľou – Humenné. 

Viac nájdete na: Park Ferovo 

PRESSKAM Bratislava, Bratislavský kraj, Devínska Nová Ves 

  

PRESSKAM LOGISTIC PARK sa nachádza v areáli Presskam v Devínskej Novej Vsi, len 3,5 km od výrobného závodu Volkswagen. Lokalita je vďaka svojej strategickej polohe zaujímavá nielen pre dodávateľov pre automobilový priemysel, ale vzhľadom na vynikajúce napojenie na diaľnicu D2 aj pre logistické spoločnosti, ktoré tento smer využívajú na distribúciu v regióne Slovensko, Česká republika, Maďarsko a Rakúsko. 

Viac nájdete na: Presskam Logistic Park 

 

 

 

Bol tento článok nápomocný?

Mgr. Zuzana Gurová
Mgr. Zuzana Gurová

Head of Marketing, Slovakia

Zuzana má 10-ročné skúsenosti v marketingu a PR v oblasti realít. Je zodpovedná za marketingové, PR aktivity a rozvoj podnikania v Cushman & Wakefield na Slovensku.

Majte prehľad o aktuálnych informáciách z regiónov, správach a analýzach

Prihláste sa na odber nášho newslettra!