Priemyselné parky ako hnacia sila regionálneho rozvoja

25 septembra 2023

Priemyselné parky ako hnacia sila regionálneho rozvoja
Čo si môžeme predstaviť pod pojmom priemyselný park? Jedná sa o oblasť, v ktorej sa koncertuje viacero výrobných alebo skladových podnikov, ktoré majú zväčša podobnú podnikateľskú činnosť. V priemyselnom parku môžeme nájsť sklady, výrobné haly, továrne a iné industriálne nehnuteľnosti. Priemyselné parky sú v podstate ako také pomyselné „susedstvo“, v ktorom je dobre vybudovaná infraštruktúra, siete, parkovanie a služby. Sú situované v blízkosti diaľnic a rýchlostných ciest, aby mali logistické firmy čo najlepší a najrýchlejší prístup k preprave tovaru a materiálu.

Faktory ovplyvňujúce rozvoj priemyselných parkov

- Úspora prevádzkových nákladov - V jednom priemyselnom parku máme viacero podnikov, ktoré si dokážu pomôcť pri spravovaní prevádzkových nákladov komplexu. Spoločnosti môžu zdieľať jedno parkovisko, jeden zdroj sietí, jedno odpadové miesto a podobne. 

- Efektivita a kolaborácia  - Podniky komplexu majú podobnú podnikateľskú činnosť a nielenže si vedia pomôcť pri zdieľaný zdrojov, ale vedia si byť vzájomne nápomocní aj v prípade zefektívňovania výrobných procesov a pri výmene informácií. 

- Zabezpečenie regulačných opatrení –  Je určite jednoduchšie zabezpečiť regulačné opatrenia v rámci komplexu, ako v prípade jednej budovy. Priemyselné podniky častokrát potrebujú mať odzvučnené haly alebo vyššie bezpečnostné opatrenia. 

Ako súvisí regionálny rozvoj a rozvoj priemyselných parkov?

S prílevom zahraničných investícií a s rastom domáceho kapitálu, nám rastie aj počet priemyselných parkov. Ako sme sa už zmienili vyššie v článku, industriálne parky nenájdeme v centre miest alebo v ich blízkom provizóriu, naopak, nachádzajú sa v okrajových mestách, pri frekventovaných diaľničných úsekoch. Sú preto dôležitým prvkom v rozvoji regiónov, ktoré nie sú až tak zaľudnené. 

Priemyselné parky poskytujú veľké množstvo pracovných miest a nové pracovné miesta lákajú ľudí z väčších okresných miest, do menších častí. Rastie nielen zamestnanosť, ale aj jeho ekonomická prosperita a nezávislosť menších regionálnych oblastí. Rozvoj industriálnych parkov často so sebou prináša aj rozvoj miestnej infraštruktúry. Vláda, na prilákanie zahraničných firiem, investuje do skvalitnenia ciest, inžinierskych sietí a dopravných spojení. Jednotlivé vylepšené aspekty následne využijú aj občania regiónu. 

Rozvoj priemyselných parkov v konečnom dôsledku pôsobí ako hnací motor regionálneho rozvoja. Koncentráciou priemyselných podnikov v okrajových častiach regiónu, akumuláciou zdrojov a zlepšovaním infraštruktúry, prispievame k celkovej prosperite krajiny. 

Kľúčové hospodárske prínosy regionálneho rozvoja

V rámci posilňovania stratégii regionálneho rozvoja sa snažíme v prvom rade znižovať regionálne rozdiely. Zatiaľ čo jedna regionálna oblasť zaznamenáva rýchly hospodársky rozmach, iná časť trpí stagnáciou, či dokonca poklesom. Aby sa nám podarilo marginalizovať tieto rozdiely, investujeme práve aj do rozvoja priemyselných parkov, v nie až tak prosperujúcich regiónoch. Pomocou znižovania nerovností vieme prispieť k efektívnejšiemu celkovému hospodárskemu rastu krajiny a znížiť riziko spoločenských a sociálnych nepokojov

Dobre nastavené regionálne rozvojové stratégie môžu robiť určité oblasti atraktívnejšími v očiach potencionálnych zahraničných i domácich investorov. Napríklad, zlepšením infraštruktúry, znížením dnového zaťaženia alebo prilákaním kvalifikovanej pracovnej sily do regiónu, vieme zvýšiť aj šancu prílevu nového kapitálu. 

Každý región má svoju vlastnú sadu prírodných a ľudských zdrojov. Regionálny rozvoj zaisťuje, aby boli tieto zdroje čo najoptimálnejšie využívané. Napríklad, oblasť bohatá na minerály, by sa mala zameriavať primárne na ich ťažbu, zatiaľ čo tá s úrodnou pôdou, by sa mala zameriavať na poľnohospodárske aktivity. Efektívne využívanie regionálnych zdrojov dokáže viesť k vyššej produktivite a hospodárskemu rastu.

Pozrite si aj našu ponuku priemyselných areálov, nachádzajúcich sa v odľahlejších regionálnych častiach.  

CHEMES Humenné, Prešovský kraj, Humenné

Park sa nachádza v meste Humenné na východe Slovenska s výhodnou pozíciou. Poľsko je vzdialené len 54 km, Ukrajina 50 km a Maďarsko 76 km. Areál je zabezpečený strážnou službou a celková plocha je 145 899 m2. 

Viac nájdete na stránke: Chemes Humenné

FEROVO PARK Vranov nad Topľou, Prešovský kraj, Vranov nad Topľou

PARK FEROVO sa nachádza v meste Vranov nad Topľou a rozprestiera sa na ploche 113 423 m2 pri ceste I. triedy. Vranov nad Topľou je okresné mesto s 23 000 obyvateľmi. Celý okres má 81 000 obyvateľov. Jeho skvelá poloha umožňuje blízke spojenie so susednými krajinami: Ukrajina (68 km), Poľsko (80 km), Rakúsko (130 km), Maďarsko (60 km).

Viac nájdete na stránke: Park Ferovo

P3 Nová Polhora, Košický kraj, Nová Polhora

P3 park Košice je moderné logistické centrum, ktoré je súčasťou siete špičkových európskych distribučných centier P3 Logistic Parks. P3 park Košice sa nachádza v centre , tzv. cross border oblasti, v blízkosti hraníc s Maďarskom, Poľskom a Ukrajinou. Svojím strategickým umiestnením je určený na to, aby zabezpečoval efektívnu cezhraničnú distribúciu a dodávky supply chain na trhoch strednej a východnej Európy a stal sa tak dôležitým logistickým centrom v košickom regióne.

Viac nájdete na stránke: P3 Nová Polhora

 

Bol tento článok nápomocný?

Jana Luptáková
Jana Luptáková

Marketing Specialist

Jana má 3–ročné skúsenosti v oblasti content a digital marketingu. Predstavuje podporu marketingovému oddeleniu v Cushman & Wakefield na Slovensku.

Majte prehľad o aktuálnych informáciách z regiónov, správach a analýzach

Prihláste sa na odber nášho newslettra!