City Logistika 2024: Úspešný štart konferencie o budúcnosti mestskej logistiky v Bratislave

Bratislava, 31. mája 2024 – Prvý ročník konferencie City Logistika 2024 priniesol inšpiratívne diskusie a cenné poznatky o mestskej logistike v Bratislave a zároveň otvoril otázky ohľadom revitalizácie starých brownfieldov.

31 mája 2024
Prehľad: Certifikácie a štandardy udržateľnosti v priemyselných sektoroch

V dnešnej dobe je udržateľnosť jednou z kľúčových tém nielen v spoločenských diskusiách, ale stáva sa nevyhnutnosťou aj v priemyselných sektoroch. Svet čelí ekologickým výzvam, ktoré si vyžadujú zmenu v prístupe zo všetkých sektorov nielen z kancelárskeho, ale aj toho priemyselného, od malých podnikov až po globálne korporácie. O tom, do akej miery je podnik udržateľný poukazujú medzinárodne uznávané certifikáty, ktoré podnik získa, ak spĺňa vysoké štandardy vyplývajúce z ESG agendy a iných environmentálnych regulačných noriem.

20 mája 2024
Aktuálne trendy na trhu s priemyselnými nehnuteľnosťami: Prehľad, čo prináša ekonomika v prvom kvartáli 2024

Prehľad toho, ako vyzerá aktuálna ekonomická situácia na slovenskom trhu s industriálnymi nehnuteľnosťami.

13 mája 2024
Priemyselné haly na východnom Slovensku: Vyberte si z TOP ponúk a využite strategickú polohu

Východné Slovensko sa stáva čoraz viac atraktívnejšou voľbou pri výbere logistických nehnuteľností vrátane výrobných či skladových hál. Vďaka dobre vybudovanej infraštruktúre a blízkosti iných veľkých miest (Miškovec, Nový Sacz a Košice) sú na východnom Slovensku efektívne etablované dodávateľsko-odberateľské procesy, ktoré predstavujú veľké lákadlo pre rôzne logistické firmy.

22 apríla 2024
Prenájom haly: Vyberte si z našich TOP ponúk vo vašom okolí

Ak sa vaše podnikanie začína rozrastať, je dôležité zvážiť prenájom haly. Medzi najlukratívnejšie lokality na Slovensku, na nájdenie skladových alebo výrobných hál, patrí Bratislavský kraj. Na západe Slovenska sa nachádza viacero veľkých podnikov a výrobní, ktoré hľadajú priestory na rozšírenie svojich aktivít. V tomto článku sa podrobnejšie pozrieme na to, aké haly na prenájom sú na trhu dostupné a bližšie si rozoberieme konkrétne ponuky, ktoré môžete nájsť v Bratislavskom kraji.

18 apríla 2024
Efektívna priemyselná výroba: Ako si správne vybrať typ skladového priestoru?

S tým, ako rýchlo napreduje priemyselná výroba a ako rapídne sa rozrastá dopyt po priemyselných službách, je nie len nevyhnutné sa pozrieť na to, ako efektívne vyrábať, ale aj na to, ako je možné dlhodobo túto efektívnosť udržať a zabezpečiť čo najkvalitnejšiu výrobu. Výber vhodného skladového priestoru zohráva kľúčovú úlohu v tejto snahe o efektívnosť, ktorá zároveň pôsobí ako základný krok k dosiahnutiu nižších nákladov na výrobu a k dosiahnutiu vyššej kvality výrobkov.

25 marca 2024
Logistické Výzvy V 21. Storočí: Globalizácia A Doprava Tovaru

V neustále sa vyvíjajúcom prostredí je medzinárodný obchod neoddeliteľnou súčasťou logistického sektoru, ktorý zabezpečuje každodenný a bezproblémový tok tovarov a služieb medzi kontinentami. V súčasnosti však logistické odvetvie čelí viacerým výzvam, ktoré sú spojené najmä s nerastúcou vlnou globalizácie a rastúcimi nárokmi na medzinárodnú prepravu tovarov. V tomto článku si predstavíme a popíšeme jednotlivé výzvy, ktoré ovplyvňujú logistický sektor a zároveň si predstavíme aj príležitosti, ktoré tieto výzvy so sebou prinášajú.

04 marca 2024
Aktuálne faktory ovplyvňujúce trh s industriálnymi nehnuteľnosťami

Ekonomika a trh s industriálnymi nehnuteľnosťami prešli v uplynulom kalendárnom roku výraznými zmenami. Dynamika hospodárskeho rastu a špecifické segmenty trhu na Slovensku boli formované množstvom vplyvov, ktoré si podrobne rozoberieme v našej analýze trhu za rok 2023. Okrem toho sa zamyslíme nad očakávaniami a prognózami pre hospodársky vývoj v roku 2024, pričom sa zameriame na kľúčové faktory, ktoré by mohli určovať smerovanie hospodárstva a trhov s nehnuteľnosťami. Tento pohľad nám umožní lepšie pochopiť, ako sa môžu vyvíjať trhové podmienky a aké výzvy či príležitosti môžu vzniknúť v blízkej budúcnosti.

16 februára 2024
Centralizovaný sklad vs. Distribuovaný - Výhody a nevýhody

V súčasnej dobe, kedy sa prostredie medzinárodného obchodu neustále vyvíja a mení, je zásadné, aby firmy pochopili a efektívne riadili svoje skladovacie stratégie a procesy. Rozhodnutie medzi centralizovaným a distribuovaným skladovaním nie je len otázkou logistického usporiadania, ale kľúčovým faktorom, ktorý môže mať hlboký dopad na celkovú efektivitu, náklady, rýchlosť dodávok a spokojnosť zákazníkov. Voľba skladovania ovplyvňuje mnoho aspektov podnikania, od riadenia zásob až po schopnosť prispôsobiť sa zmenám v dopyte a trhových podmienkach.

07 februára 2024
Čo znamená energetická efektívnosť na trhu s industriálnymi nehnuteľnosťami?

Otázka energetickej efektívnosti začína byť na trhu s nehnuteľnosťami čoraz viac aktívnejšia. Do popredia vstupujú témy udržateľnosti, energetickej závislosti a environmentálnych dopadov. V prípade industriálnych nehnuteľností zohráva energetická náročnosť a udržateľnosť zásadnú úlohu. Energetická efektívnosť v týchto objektoch nie je len otázkou zníženia prevádzkových nákladov. Jedná sa aj o zodpovedný prístup k životnému prostrediu a adaptácii na stále prísnejšie ekologické normy. V článku si predstavíme ako sa firmy prispôsobujú novým energetickým štandardom a aké nové trendy sa ukazujú na trhu s industriálnym nehnuteľnosťami v prípade udržateľnosti.

22 januára 2024
Typy pozemkov vhodných na výstavbu industriálnych hál a skladov

Vďaka rastúcemu dopytu po industriálnych nehnuteľnostiach sa nám na trhu neustále objavujú nové haly a sklady. Výstavba industriálnych priestorov si vyžaduje komplexné plánovanie, ktorého súčasťou je v rámci prvých krokov aj výber pozemku. Výber vhodného pozemku neovplyvňuje len jeho polohu, ale aj to, do akej miery bude stavba efektívna, udržateľná a prístupná. Tento článok ponúka hlbší pohľad na rôzne typy pozemkov vhodných pre výstavbu výrobných hál, ich jedinečné výhody, možné nevýhody a výzvy, ktoré môžu sprevádzať ich výber a využitie.

03 januára 2024
Prínosy investovania do priemyselných nehnuteľností v industriálnych zónach

V posledných rokoch zažíva investovanie do priemyselných nehnuteľností v industriálnych zónach výrazný nárast. Tento trend môžeme pripísať kombinácii ekonomických, sociálnych a technologických faktorov, ktoré zvýhodňujú tento typ investície. Avšak, ako každá investícia, aj táto prináša svoje výhody a riziká, ktoré je potrebné dôkladne zvážiť. Priemyselné nehnuteľnosti, zahŕňajú sklady, výrobné haly a industriálne komplexy. Zvyčajne sa všetky tieto typy nehnuteľností budujú v industriálnych zónach, z dôvodu dobrej dostupnosti a zdieľaní viacerých zariadení na jednom mieste.

18 decembra 2023
Význam logistiky pre e-commerce a dodávateľský reťazec

Manažment logistického reťazca sa odvíja od trendov a noviniek v logistickom sektore. Zlepšovanie a zefektívňovanie logistických operácií začína tým, že podnik pozná trendy na trhu a vníma potreby svojich zákazníkov, na základe čoho následne optimalizuje svoje procesy. Optimalizácia logistických operácií sa týka získavania zdrojov, výskumu, vývoja, výroby a samotnej dodávky konečných komodít. Súčasťou logistického reťazca sú činnosti spojené s výrobou, skladovaním a distribúciou tovarov. Cieľom optimalizovania týchto činností je zlepšenie kvality produktov, zefektívnenie doručenia a posilnenie spokojnosti zákazníkov.

06 decembra 2023
Rastúci dopyt po logistických centrách: Trendy a príležitosti

V dnešnej, rýchlo vyvíjajúcej sa ekonomike, dopyt po logistických operáciách sa čoraz viac zvyšuje. Vďaka rastúcemu dopytu po logistických službách, rastie ruka v ruke dopyt aj po samotných logistických centrách, ktoré zohrávajú kľúčovú rolu v celom dodávateľskom reťazci. V článku si predstavíme, čo sú logistické centrá, aký majú účel a kde ich nájdeme. Taktiež sa pozrieme bližšie na nové trendy vo svete logistických centier a služieb.

13 novembra 2023