Investičný pozemok

Definícia

Investičný pozemok predstavuje pozemok, ktorý bol kúpený za účelom investície. Môže sa jednať o akýkoľvek druh pozemku, či už stavebný pozemok, poľnohospodársky alebo iný. Hlavným cieľom kúpy investičného pozemku je získať z neho profit. Profit je možné získať buď opätovným predajom, prenájom alebo využitím investičného pozemku na nejakú podnikateľskú činnosť.

Popis

Aké podmienky treba zohľadniť pri kúpe investičného pozemku? 

Výber lokality, urbanizmus a všeobecné podmienky 

Výber lokality je veľmi dôležitý, pretože zásadne ovplyvní hodnotu investičného pozemku. Lokalita a samotný pozemok má priamy vplyv na hodnotu stavby. Vhodne vybraný investičný pozemok dokáže výrazne navýšiť nominálnu hodnotu stavby samotnej.

Svahovitosť pozemku a geologické rozloženie

Je rozdiel realizovať stavbu na rovinatom pozemku, alebo svahovitom. Taktiež je obrovský rozdiel realizovať stavbu na únosnom podloží s nízkou hladinou spodnej vody, alebo v neúnosnom podloží s vysokou hladinou spodnej vody. Jednotlivé geologické faktory značne ovplyvňujú cenu investičného pozemku. Ak by sme chceli realizovať stavbu na svahovitom pozemku, naše finančné náklady na výstavbu budú určite vyššie než v prípade výstavby na rovinatom pozemku. 

Vecné bremená a inžinierske siete 

Pri kúpe investičného pozemku, nedokážeme hneď pri prvom pohľade na pozemok určiť či pozemok neskrýva nejaké vecné bremená prípadne, či sa na pozemku nachádzajú už zabudované inžinierske siete alebo nie. Preto je nevyhnutné, ešte pred kúpou investičného pozemku, navštíviť všetkých správcov sietí a vyžiadať si informácie o existencii vedení v ich správe na danom pozemku a jeho blízkom okolí.

 investičný pozemok

Zdroj: shutterstock.com

Ďalšie podobné výrazy