Typy pozemkov vhodných na výstavbu industriálnych hál a skladov

03 januára 2024

Typy pozemkov vhodných na výstavbu industriálnych hál a skladov
Vďaka rastúcemu dopytu po industriálnych nehnuteľnostiach sa nám na trhu neustále objavujú nové haly a sklady. Výstavba industriálnych priestorov si vyžaduje komplexné plánovanie, ktorého súčasťou je v rámci prvých krokov aj výber pozemku. Výber vhodného pozemku neovplyvňuje len jeho polohu, ale aj to, do akej miery bude stavba efektívna, udržateľná a prístupná. Tento článok ponúka hlbší pohľad na rôzne typy pozemkov vhodných pre výstavbu výrobných hál, ich jedinečné výhody, možné nevýhody a výzvy, ktoré môžu sprevádzať ich výber a využitie.

Pri výbere ideálneho pozemku pre priemyselné haly je kľúčové zvážiť rôzne charakteristiky ako lokalitu, prístup k infraštruktúre, legislatívne obmedzenia a potenciálne náklady. Rovnako dôležité je si zvážiť,  aké možnosti vzhľadom na výber pozemku máme a aké výhody a nevýhody jednotlivé typy predstavujú. Poďme sa bližšie pozrieť na niektoré z najbežnejších typov pozemkov vhodných pre výstavbu výrobných hál a preskúmať, čo každý z nich ponúka.

Ideálne pozemky pre priemyselné zóny

Tieto pozemky sú ideálne pre podniky, ktoré kladú dôraz na logistiku a prístup k dopravným sieťam. Ich blízkosť k hlavným dopravným uzlom ako sú diaľnice, železnice a prístavy zjednodušuje distribúciu tovarov. 

Pri výbere pozemku pre tento druh výstavby oceníte, ak priemyselný pozemok disponuje už existujúcou infraštruktúrou, ako sú cesty, elektrické a vodovodné prípojky a podobne, čo uľahčuje rýchlu výstavbu a znižuje počiatočnú investíciu. Na druhej strane, vyššia cena pozemkov a striktné regulácie, napríklad v oblasti životného prostredia a stavebných noriem, môžu znamenať dodatočné výdavky a administratívne prekážky.

Ideálne pozemky pre poľnohospodárske plochy

Na prvý pohľad, poľnohospodárske plochy ponúkajú ekonomicky atraktívnejšiu alternatívu oproti priemyselným zónam, najmä pre firmy s obmedzeným rozpočtom. Avšak transformácia poľnohospodárskych pozemkov na priemyselné pozemky si môže vyžadovať dlhý a komplikovaný proces získavania povolení, najmä vzhľadom na zmenu územného plánovania a environmentálne regulácie. Navyše, často je potrebné realizovať veľké investície do výstavby základnej infraštruktúry, ako sú prístupové cesty, kanalizácia a elektrické prípojky, čo môže v konečnom dôsledku zvýšiť celkové náklady.

Opustené priemyselné pozemky- Brownfield

Tieto pozemky môžu byť cenovo prístupnou možnosťou, najmä, ak sú už vybavené niektorými infraštruktúrami. Avšak, riziko kontaminácie pôdy a potreba sanácie môže predstavovať významnú finančnú záťaž. Rovnako, právne komplikácie spojené s predchádzajúcim využitím týchto pozemkov môžu spôsobiť zdržanie a zvýšenie nákladov.

Pozemky na mestských perifériách

Mestské periférie ponúkajú dobrý kompromis medzi dostupnosťou a nákladmi a sú ideálne pre menšie a stredne veľké podniky. Tieto pozemky často ležia na okraji mestských oblastí, čo zaisťuje lepšiu prístupnosť pre zamestnancov a menej prísne stavebné predpisy ako v centrálnych mestských častiach. Avšak, obmedzenia v súvislosti s expanziou a prísnymi mestskými reguláciami môžu byť limitujúcim faktorom pre budúci rast a rozvoj.

Logistické koridory

Logistické koridory sú extrémne výhodné pre firmy zamerané na logistiku, vzhľadom na ich umiestnenie v blízkosti hlavných dopravných ciest. Táto lokalita zabezpečuje efektívny prístup k distribučným kanálom a rýchlu prepravu tovarov. Vysoká konkurencia a cena týchto pozemkov môže byť však pre niektoré firmy bariérou, najmä ak hľadajú veľké pozemky na rozsiahle operácie.

Tipy, ako správne vybrať pozemok na výstavbu industriálnej nehnuteľnosti

Pri výbere pozemku je nutné zvážiť, aké sú vaše predstavy a vízie do budúcna a čo očakávate od industriálnej stavby, ktorá bude vybudovaná na danom pozemku. Predstavíme vám niekoľko tipov. 

Stanovenie si potrieb: Najprv si jasne definujte, čo od pozemku očakávate. Od veľkosti, typu výroby alebo skladovania, potrebnej infraštruktúry a prístupu k dopravným sieťam.

Lokalita a dopravné pripojenie: Vyberte lokalitu, ktorá je vhodná pre váš typ podnikania. Ak sa zameriavate na logistiku alebo distribúciu, pozerajte sa na pozemky v blízkosti dopravných uzlov s dobrou infraštruktúrou.

Získanie Povolení a Regulácie: Informujte sa o miestnych stavebných predpisoch a zistite, aké povolenia a regulácie sú potrebné pre váš typ podniku. Toto môže zahŕňať environmentálne posudzovania, stavebné normy a povolenia.

Siete: Zvážte možnosti zavedenia sietí ako sú elektrické a vodovodné prípojky, kanalizácia, internet a ďalšie služby. Pozemok bez potrebných sieťových základov môže znamenať vysoké dodatočné náklady.

Analýza pôdy a terénu: Vykonajte podrobné geologické a environmentálne štúdie, aby ste predišli problémom spojenými s kontamináciou pôdy alebo nevhodným terénom, ktoré by mohli komplikovať výstavbu.

Rozpočet a náklady: Určte váš celkový rozpočet vrátane nákladov na akvizíciu pozemku, výstavbu, infraštruktúru a potenciálne nepredvídateľné výdavky.

Potenciál pre budúci rast: Zvážte možnosti pre rozširovanie a rozvoj na pozemku v budúcnosti. Toto je dôležité najmä ak plánujete expanziu vášho podnikania.

Poradenstvo: Nebojte sa vyhľadať radu od odborníkov, ako sú realitní agenti, stavební inžinieri a právnici, ktorí vám môžu pomôcť pri správnom rozhodnutí.

Pri výstavbe industriálnej nehnuteľnosti treba zvážiť viacero faktorov, ak si však nie ste istí neváhajte sa obrátiť na nás. Náš tím odborníkov vám s vhodným výberom poradí. Ak rozmýšľate nad kúpou alebo prenájmom pozemku pozrite sa na naše ponuky. 

Pozemok Senec, Bratislavský kraj, Senec

Na pozemku je možnosť realizácie výstavby, ktorá môže byť určená pre development, obchod alebo zriadenie výrobných a nevýrobných služieb ako sú napríklad haly alebo administratívne priestory.

Viac nájdete na stránke: Pozemok Senec

Pozemok Pezinok, Bratislavský kraj, Pezinok

pozemok pezinok

Na pozemku je možnosť realizácie výstavby, ktorá môže byť určená pre development, obchod alebo zriadenie výrobných a nevýrobných služieb ako sú napríklad haly alebo administratívne priestory.

Viac nájdete na stránke: Pozemok Pezinok

Pozemok Voderady, Bratislavský kraj, Voderady

voderady

Pozemok má potenciál a využitie na ľahký priemysel, služby, skladovanie, logistiku a iné.

Viac nájdete na stránke: Pozemok Voderady

 

 

Bol tento článok nápomocný?

Jana Luptáková
Jana Luptáková

Marketing Specialist

Jana má 3–ročné skúsenosti v oblasti content a digital marketingu. Predstavuje podporu marketingovému oddeleniu v Cushman & Wakefield na Slovensku.

Majte prehľad o aktuálnych informáciách z regiónov, správach a analýzach

Prihláste sa na odber nášho newslettra!