Sklady pre priemyselné odvetvia: Strojársky priemysel

Strojársky priemysel tvorí dôležitú zložku výroby. Je zodpovedný za výrobu širokej škály komponentov, dielov a celkovo príslušenstva pre rôzne stroje a zariadenia. S rastúcim dopytom po strojárskej výrobe si toto odvetvie vyžaduje dobre vybavené a organizované skladové priestory. V článku si bližšie rozoberieme kľúčové vlastnosti skladu pre strojársky priemysel, jeho účel, a to, v akej lokalite by sa mal sklad pre toto odvetvie nachádzať.

15 mája 2023
Industrial Marketbeat Q1 2023 - Slovakia

Industrial Marketbeat Q1 2023

10 mája 2023
Kúpa pozemku: Na čo si dať pozor

V článku vám predstavíme niektoré kľúčové aspekty, na ktoré by ste si mali dať pozor pri kúpe pozemku. Od skontrolovania legálneho stavu pozemku a urbanistického plánu, cez geotechnické podmienky a infraštruktúru, až po záväzky a zmluvy týkajúce sa pozemku. Všetky tieto faktory sú dôležité a môžu mať výrazný vplyv na vašu spokojnosť s pozemkom. Pri kúpe pozemku je potrebné venovať dostatočnú pozornosť všetkým detailom a netreba sa ponáhľať v prípade finálneho rozhodovania. Ak budete dostatočne informovaní, veríme že nájdete ten správny pozemok pre vás.

03 mája 2023
Stavebný zákon: Všetko, čo potrebujete vedieť

Poznanie stavebného zákona je dôležité pre každého, kto sa zaoberá stavebnou činnosťou či už ako stavebník, projektant, dodávateľ alebo iný zainteresovaný subjekt. Ak poznáme stavebný zákon, komunikácia medzi nami a ostatnými zainteresovanými stranami je oveľa transparentnejšia a efektívnejšia. V neposlednom rade, poznanie stavebného zákona nám uľahčuje získanie nevyhnutných povolení a schválení od príslušných orgánov čím dokážeme minimalizovať riziko nelegálnej výstavby a následných právnych problémov.

20 apríla 2023
Skladové priestory pre automobilový priemysel: Ako naplniť potreby tohto odvetvia?

Automobilový priemysel (automotive) je vo svojej podstate vysoko konkurenčné odvetvie, ktoré si na správne fungovanie vyžaduje efektívne vedenie skladových priestorov, v ktorých nesmie chýbať špecifické vybavenie. S neustále sa zvyšujúcim dopytom po rýchlejšom dodaní a vyššej kvalite produktov, je nutné, aby skladové priestory boli prispôsobené jedinečným potrebám automobilového odvetvia. V článku si bližšie popíšeme náležitosti, ktoré by mali skladové priestory pre automobilový sektor určite obsahovať.

31 marca 2023
Druhy logistiky podľa fázy výrobného procesu. Poznajte ich rozdiely

Logistické procesy predstavujú zásadné body pre správne fungovanie skladov. Poväčšine času máme tendenciu veriť, že logistika je len jednoduchá preprava tovaru z bodu A do bodu B. Avšak, realita je pravý opak. Logistika je súbor komplexných procesov, ktoré si vyžadujú precízne plánovanie a bezchybné prevedenie. Poznáme rôzne druhy logistiky, ktoré sa zameriavajú na špecifickú oblasť. V článku vám predstavíme druhy logistiky podľa fázy výrobného procesu.

14 marca 2023
Skladová evidencia – Prehľad všetkého, čo potrebujete vedieť

Vlastníte prevádzku či e-shop? Obchodujete s fyzickým tovarom alebo sprostredkovávate služby? Prípadne si výrobky sami vyrábate a zaujíma vás ako viesť skladovú evidenciu? Ak ste minimálne na jednu otázku odpovedali “áno”, tak čítajte ďalej. V našom článku sa dozviete všetky potrebné informácie o vedení a význame skladovej evidencie.

27 februára 2023
Manuálne vs. Automatizované sklady – Ktorý druh skladu zvoliť pre váš biznis?

Predtým, ako sa rozhodnete pre automatizované sklady, by ste si mali položiť dve otázky: ,,Čo očakávame od automatizácie?" a ,,Má automatizácia pre naše podnikanie vôbec zmysel?". Hlavným cieľom automatizácie je vo všeobecnosti zvýšiť ekonomickú efektivitu skladovania prostredníctvom zvyšovania obratu zásob. Automatizované sklady zabezpečujú vyššie nasadenie, vyššiu rýchlosť, bezpečnosť toku materiálov, nižšiu chybovosť a flexibilnejšiu manipuláciu.

09 februára 2023
Eko-priemyselné parky: Trend novodobých industriálnych projektov

Eko-priemyselné parky predstavujú ďalšie vývojové štádium priemyselných parkov. Vo svojom hľadáčiku majú eko-priemyselné parky za cieľ udržateľnosť a ekologickú výstavbu s čo najnižšou ekologickou stopou. V súčasnosti ešte nemáme pojem „eko-priemyselný park“ zadefinovaný. Ide o novovznikajúci trend, ktorý vrcholí najmä v krajinách Severnej Európy (Fínsko, Dánsko, Švédsko a Nórsko). S narastajúcim záujmov developerov o udržateľné stavby a ekologické projekty, sa práve eko-priemyselné parky dostávajú do popredia a stávajú sa prioritnou voľbou developerov a manažérov.

27 januára 2023
Poradíme Vám: Na čo sa zamerať pri hľadaní industriálnej nehnuteľnosti?

V súčasnosti nám na trhu s industriálnymi nehnuteľnosťami naďalej pretrváva zvýšený dopyt zo strany záujemcov o skladové priestory. Je náročnejšie si nájsť v krátkom čase vhodný industriálny priestor, ktorý by spĺňal všetky naše požiadavky. Ak nie ste odborníkom na trhu nehnuteľností, vyhľadanie odborníka pri výbere tejto nehnuteľnosti je dobrým prvým krokom k úspechu. Aj v prípade, že sa rozhodnete pre odbornú pomoc, je dobré mať aspoň ako taký prehľad o industriálnych pozemkoch. My vám predstavíme zopár tipov, na čo je potrebné sa zamerať pri ich výbere:

10 januára 2023
Čo je to logistika a aké máme momentálne trendy?

Pojmu logistika sa určite nevyhnete a to najmä, ak si vaše podnikanie vyžaduje prenájom alebo kúpu skladových priestorov. Logistika predstavuje určité netechnologické výrobné a obehové procesy, pričom sa primárne zaoberá metódami riadenia dopravy, zásob a čiastočne súvisí aj s procesmi plánovania. Hlavným cieľom logistiky je uspokojenie potrieb zákazníka. Úlohu logistiky je zabezpečiť, aby správny zákazník, alebo odberateľ, dostal v správnom čase, správny tovar alebo službu, v správnej kvalite, bez poškodenia.

28 decembra 2022
Tipy, ako dosiahnuť úspešné skladové hospodárstvo

Pri vedení skladu musíte byť stotožnení s pojmom skladové hospodárstvo. Skladové hospodárstvo predstavuje súbor procesov, ktoré dohliadajú nad správnou evidenciou skladových zásob a taktiež efektívne podporujú všetky ostatné činnosti spojené s evidenciou. Skladová karta je základom pre správne vedenie skladového hospodárstva. Na vašej skladovej karte si evidujete stav vašich zásob, plus všetky ostatné, dôležité náležitosti ako napríklad o akého dodávateľa sa jedná, o aký druh zásob ide a podobne.

13 decembra 2022
Aké poznáme triedy skladov a čo charakterizujú?

Sklad je dôležitou súčasťou logistických procesov takmer každého podniku. Na význame naberá v prípade, ak sa jedná o e-commerce a obchodné spoločnosti, vtedy je sklad nevyhnutnosťou. Pred samotnou výstavbou, prenájmom alebo kúpou skladu, je však dôležité vedieť, aké triedy skladov poznáme a aké sú ich charakteristiky.

30 novembra 2022